Elektrikerarbejde er stadig fysisk belastende

Relativt små ændringer i elektrikernes fysiske arbejdsmiljø gennem de seneste år, viser undersøgelse. Mange positive resultater på området psykisk arbejdsmiljø

Elektrikerne har stadig et fysisk belastende arbejde. De ligger således i top fem blandt alle faggrupper og langt over gennemsnittet, når det gælder omfanget af belastende arbejde på hug eller knæ i mindst en fjerdedel af arbejdstiden.

Men faktisk er det gået fremad på netop dette område. I 2018 gjaldt det 61,1 procent af elektrikerne, hvor tallet i 2016 var 69,84 procent.

NFA-undersøgelse: elektrikere på hug og knæ

Ny undersøgelse

Tallene fremgår af undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred 2018” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som netop er offentliggjort. Den følger op på undersøgelser fra henholdsvis 2012, 2014 og 2016.

Elektrikerne ligger også over gennemsnittet, når det gælder arbejde med løftede arme i mindst en fjerdedel af tiden. Her er det gået lidt tilbage, idet 54,54 procent svarede ja til dette i 2016, mens tallet er steget til 56,53 procent i 2018.

Tallene er heller ikke specielt prangende, når det gælder inddragelse – hverken når det gælder beslutninger vedrørende sikkerhed, eller når det gælder beslutninger vedrørende eget arbejdsmiljø. På begge områder ligger elektrikerne under gennemsnittet og scorer henholdsvis 2,83 og 2,82 på skaler, hvor 1 udtrykker, at man slet ikke inddrages, og 4 at man i høj grad inddrages.

Psykisk arbejdsmiljø

Anderledes positivt ser det ud på en række områder inden for det psykiske arbejdsmiljø. Elektrikerne hører til i top fem blandt faggrupper med størst grad af kollegial anerkendelse, og faggruppen er også i top fem blandt grupper med mindst følelsesmæssige belastninger og grupper med mindst andel af lønmodtagere udsat for vold.

Elektrikerne er også i top fem blandt de faggrupper, der har lavest score for både depressive symptomer og angst.

På NFA’s hjemmeside kan man finde både en pdf med en gennemgang af alle resultaterne, et notat og en visualisering, hvor man kan finde resultater og lave egne analyser. I visualiseringerne her på siden angiver den lodrette streg i tabellerne gennemsnittet for de forskellige faggrupper.

NFA-undersøgelse: elektrikere med løftede arme

NFA-undersøgelse: elektrikeren og inddragelse i sikkerhed

NFA-undersøgelse: elektrikere og inddragelse i eget arbejdsmiljø