Elektricitet får hele skylden for at invalidere elektriker

Domstole har nu tre gange i løbet af et år slået fast, at el-stød kan få alvorlige følger – og at ofrene skal have erstatning

Om få dage fylder Jeppe Jaqué Frimand 30 år. Nu har han på forhånd fået en lidt speciel fødselsdagsgave. Retten i Glostrup har givet ham 100 procent medhold i, at det er en arbejdsulykke, der forårsager gener og smerter i hans ansigt.

Symptomerne er så alvorlige, at han i dag modtager førtidspension. For fem et halvt siden fik elektrikeren strøm gennem sig med en spænding på 400 volt og op til 10 ampere.

Byretten i Glostrup: Retssag om stødulykke - fra venstre: faglig sekretær Niels Bo Nielsen, advokat Christian Riewe, Camilla og Jeppe Jaqué Frimand

Men både myndigheder og hans arbejdsgivers forsikringsselskab har afvist, at der skulle være en sammenhæng mellem ulykken og Jeppe Jaqué Frimands symptomer. Dommeren i Glostrup ser helt anderledes på sagen.

Han er slet ikke i tvivl, at elektriciteten er skyld i symptomerne. Generne er ikke kommet ud af den blå luft hos en rask og sund, ung mand. Det må være elektricitetens skyld.

Erstatning

Derfor skal forsikringsselskabet Topdanmark nu betale cirka 100.000 kr. i erstatning for arbejdsgiverens ansvar. Men det er ikke nogen lottogevinst, som Jeppe Jaqué Frimand dermed får.

Det er er derimod sådan set indfrielse af et tilgodehavende. Det er nemlig blandt andet delvis dækning af, hvad han mistede i indtægt, da han gik sygemeldt efter ulykken.

Boligselskab medansvarlig

Ulykken skete under renovering af en lejlighed, hvor der var en fejl i installationen. Derfor skal boligselskabet også betale cirka 100.000 kr. for sin del af ansvaret.

Dommen pålægger desuden Ankestyrelsen at anerkende, at der er tale om en arbejdsulykke. Det har den hidtil ikke villet.

Nu skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring så i gang med at regne ud, hvor mange penge Jeppe Jaqué Frimand derudover skal have fra arbejdsskadesikringen.

Tredje dom på 12 måneder

Den nye dom øger presset på myndighederne og andre for at respektere, at elektricitet kan skade kroppen. Det er tredje gang inden for et år, at der falder en dom, som siger, at der er en sammenhæng mellem en el-ulykke og de symptomer og gener, som personen får bagefter.

– Nu må Arbejdsmarkedets Erhvervssikring begynde at anerkende den slags skader af sig selv. Det er urimeligt, at elektrikere og andre er nødt til at gå gennem opslidende retssager for at få medhold, siger faglig sekretær Niels Bo Nielsen fra Dansk El-Forbunds Københavns-afdeling.

Læs mere

På billedet her på siden kan man se Jeppe og Camilla Jaqué Frimand, der inden retssagen mødte advokat Christian Riewe og faglig sekretær Niels Bo Nielsen uden for retten i Glostrup, der er landets næststørste byret.

Jeppe Jaqué Friimands sag var udførligt omtalt i seneste nummer af fagbladet Elektrikeren. Retssagen har tidligere været omtalt her på def.dk. I næste nummer af Elektrikeren kan man læse mere om Jeppe Jaqué Frimands retssag.