El-ulykker kan give varige nerveskader

Svensk undersøgelse: Syv ud af ti tilfælde af elulykker blandt professionelle skyldes fejl ved omgangen med el

En dansk undersøgelse fortalte i 2006 detaljeret om de senfølger, elulykker kan medføre. Nu understøtter en svensk undersøgelse, at ulykkerne kan medføre senskader som forbrændinger, hjertelidelse og/eller smerter fra muskler og led, ligesom den også påpeger det manglende fokus på disse senskader.

elolyckor

Det er Elsäkerhetsverket – som er det svenske svar på Sikkerhedsstyrelsen – der i sin årsrapport for 2016 om elulykker med en undersøgelse har set nærmere på symptomer og nerveskader efter en elulykke. Elsäkerhetsverket fortæller, at andre symptomer, der står tilbage efter en elulykke, kan være nedsat følelse i hænderne – især når det gælder evnen til at føle varme, kulde og endda smerte. Desuden kan der være nedsat finmotorik.

Den svenske undersøgelse har flere paralleller til den danske. Blandt andet fremgår det, at alt for få af ulykkerne anmeldes, og kun en fjerdedel af de svenske elulykker førte til kontakt med sundhedsvæsenet.

I syv af ti tilfælde sker elulykker blandt professionelle efter fejl i omgangen med el. Ligesom i Danmark er der i Sverige en markant underrapportering af arbejdsulykker generelt – og altså også, når det gælder elulykker.

Elsäkerhetsverket får årligt i gennemsnit 300 anmeldelser af elulykker, og heraf er cirka 200 arbejdsrelaterede. I 2016 omkom tre personer efter elulykker i Sverige.

Ligesom i Danmark mangler der i både elbranchen og i sundhedsvæsenet viden om, at elulykker, som ikke i første omgang har givet konkrete skader, senere kan medføre helbredsmæssige problemer. Hidtil har der heller ikke været anbefalinger af hvilke undersøgelser, der skal gennemføres, når en patient finder symptomer efter en elulykke.

Den danske rapport blev i 2006 udarbejdet med støtte fra Dansk El-Forbund.

senfølger