El-sensitive ønsker fritagelse for fjernaflæste målere i hjemmet

En særlig gruppe kunder hos el-selskaberne frygter gener og helbredproblemer på grund af ’smarte’ el-målere

radius elmåer

Landet over er elektrikere i øjeblikket involverede i udrulningen af fjernaflæste el-målere – også kaldet intelligente eller smarte el-målere. Men ikke alle el-kunder byder måleren velkommen: Gruppen af elektro-hypersensitive frygter og/eller oplever, at de trådløse sendere i målerne giver gener eller deciderede helbredsproblemer.

Det landsdækkende projekt skal være afsluttet i 2020, og i øjeblikket er el-selskaberne godt og vel halvvejs med udskiftningen af de gamle målere. I Dansk Energi, der er el-selskabernes interesseorganisation, konstaterer chefkonsulent Peter Kjær Hansen, at man landet over oplever kunder, der ønsker sig fritaget.

Lovkrav

Peter Kjær Hansen fortæller, at situationen ofte løses ved, at måleren enten stilles op uden for boligen, eller at situationen sendes i venteposition. Men de fjernaflæste målere er et lovkrav, og hvis kunden fortsat ønsker tilslutningen til el-nettet, skal aflæsningen etableres på et tidspunkt.

– Der er ikke noget lovkrav om, at man skal være tilsluttet el-nettet. Men hvis man er tilsluttet, skal der også inden udgangen af 2020 findes en løsning på aflæsningen. I øjeblikket klarer man situationen med enten at udsætte tilslutningen eller etablere den uden for boligen, der hvor det kan lade sig gøre, siger han.

Dansk Energi omfatter cirka 40 netselskaber, og ifølge Peter Kjær Hansen har hvert af dem et antal kunder, der under en eller anden form har fået en særbehandling. Det sker ved dialog og frivillige aftaler. Der er ikke foretaget en samlet optælling over antallet af el-kunder, der har ønsket sig fritaget for tilslutningen, men i Norge, hvor en lignende udrulning er i gang, er det samlede tal i øjeblikket på lige under 1.000.

Måleren logger forbruget pr. time og el-selskabet tager typisk data hjem en gang i døgnet. De sendes med en af tre teknologier: En ’powerline communication’ via elnettet, GPRS via 3G eller 4G eller aflæsning via radiofrekvens, og det er de to sidstnævnte – med trådløs transmission – der ifølge de bekymrede el-kunder er problematiske.

Forening for hypersensitive

Mange er medlemmer i EHS-foreningen – der er interesseorganisation for elektro-hypersentive personer. På foreningens hjemmeside kan man blandt andet læse, at de pågældende i grove træk kan deles op i de tre grupper let til moderat, moderat til svært og ekstremt elektrosensitive.

Der er ikke entydige, klare symptomer på elektrosensitivitet, men man kan opleve et bredt spekter af gener ved udsættelse for forskellige former for strålepåvirkning fra elektriske installationer. Situationen kan være svær at leve med:

”Den, som bliver elektrosensitiv, må ofte finde sig i, at tilværelsen hastigt eller gradvist forandres på en gennemgribende måde. Selv familien og nære relationer rammes indirekte – og relationer sættes dermed på prøve. Sværest er det, hvis man ikke bliver taget alvorligt, måske ikke engang af sin nærmeste familie,” hedder det på foreningens hjemmeside.

EHS-foreningen arbejder både med rådgivning af den enkelte og for politisk interessevaretagelse for elektrosensitive.

Ingen fritagelse

Men uanset bestræbelserne hos EHS skal elselskaberne gennemføre udrulningen. I Dansk Energi siger Peter Kjær Hansen:

– De danske netselskaber er meget åbne for dialog med kunden i forsøget på at finde fornuftige og langtidsholdbare løsninger. Netselskaberne har dog – qua gældende lovgivning – ikke mulighed for at fritage nogen, allerhøjst udskyde til sidste øjeblik og ellers gå i dialog med kunden om alternative løsninger.

ehs

Illustrationen for oven her på siden er fra en youtube-video, hvor elnetselskabet Radius informerer kunderne om udrulningen af de fjernaflæste målere, mens illustrationen herover er en hjemmeside, hvor blandt andre EHS-foreningen agiterer mod de smarte målere