El-installationsoverenskomstens Kompetencefond

Dansk El-Forbund og ARBEJDSGIVERNEs kompetencefond

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse - svende

Virksomheder, der er medlem af ARBEJDSGIVERNE, kan få tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse for medarbejdere, der er omfattet af El-installationsoverenskomsten (undtagen lærlinge). Fonden giver tilskud til alle elbranchens AMU-kurser - undtagen L-AUS-kurser.

Du kan se en liste over elbranchens AMU-kurser i det seneste efteruddannelseskatalog, se linket ude til højre om Elbranchens efteruddannelse. Foruden elbranchens kurser, yder fonden også tilskud til en række AMU-kurser, der ligger uden for elbranchens egne kurser, men som stadig kan være relevante for elektrikere. 

Hvis medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbunds a-kasse, foregår ansøgning og udbetaling af tilskud til AMU-kurser hurtigst og helt automatisk. Der er ingen ansøgningsfrister - du kan søge hele tiden. Du skal blot tilmelde medarbejderen via tilmeldingsblanketten her på siden. Tilskuddet fra fonden bliver udbetalt parallelt med VEU-godtgørelsen. Hvis medarbejderen ikke er medlem af Dansk El-Forbunds a-kasse, skal du ansøge om støtten.

Fritidsuddannelse - lærlinge

Lærlinge kan få dækket udgifter til uddannelse i fritiden af Dansk El-Forbund og ARBEJDSGIVERNES Kompetencefond. For at være berettiget skal lærlingen have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældene i virksomheden. Fonden yder tilskud op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne din lokalafdeling i Dansk El-Forbund.