El-fejl på næsten ni ud af ti campingpladser

Igen i 2022 fandt Sikkerhedsstyrelsen masser af fejl på installationerne

screen sik.dk

29 påbud om at få tingene i orden og 58 vejledninger. Kun på 13 besøgte steder var alt i orden.

Det er resultatet, efter at Sikkerhedsstyrelsen i 2022 har besøgt 100 campingpladser. Her kunne myndigheden konstatere, at det kniber med at holde styr på elinstallationerne.

For nogle er oplysningen måske ikke overraskende: For eksempel har styrelsen også i kunnet fortælle om manglende styr på campingpladsernes elsikkerhed i 2021 og i 2018.

Styrelsen nævner på sin hjemmeside, at problemerne i 2022 blandt andet handlede om eltavlernes tilstand: Flere end halvdelen af de kontrollerede eltavler havde fejl eller skader, så der ikke var tilstrækkelig beskyttelse mod at komme i kontakt med spændingsførende dele.

Af andre gennemgående problemer nævnes manglende jordforbindelse til fastmonteret eludstyr og mangler ved RCD’en (fejlstrømsafbryderen) i eltavlen. 65 steder blev RCD’erne afprøvet, og hver femte gang fungerede den ikke som tiltænkt.