Eksempler på godt lysdesign efterlyses

Projektgruppe vil lave bog med inspirerende eksempler

lysdesign bog

Nyt bogprojekt søger eksempler på godt lysdesign! Sådan lyder en opfordring fra Innovationsnetværket Dansk Lys – og måske er der også en elektriker eller to, der har kendskab til den slags eksempler.

Planen er, at der foråret i 2018 skal udkomme en flot udstyret bog med eksempler på godt lysdesign. Projektet støttes også af ELFORSK, der er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram.

Baggrunden for projektet er ifølge Dansk Lys’ hjemmeside, at beslutningstagere i byggeriet ofte befinder sig uden for lysbranchens vante kreds. Sagt på en anden måde: Lysdesign er måske ikke det første, de tænker på, når byggeprojekter skal sættes i værk.

Her skal den nye bog som inspirationsmateriale åbne deres øjne for, hvordan moderne lysdesign kan gå hånd i hånd med effektive energibesparelser.

Der er lagt op til produktion af ”en virkelig lækker bog, som udleveres gratis til en nøje udvalgt skare på 1.000 danske beslutningstagere.” Men hvis man er så heldig, at ens indsendte eksempel bliver brugt i bogen, får man fem eksemplarer til egen formidling, og man kan forud for trykningen bestille yderligere til kostpris + 25% ekspedition.

Projekter kan indstilles frem til den 28. august. Læs mere om projektet på Dansk Lys’ hjemmeside, hvor der også er links til tilmelding mv.