Efteruddannelse

Find information om el-branchens efteruddannelse og se seneste kursuskatalog.

Hvor og hvornår finder undervisningen sted?

Læs om elektrikeruddannelsenEl-branchens efteruddannelse gennemføres på erhvervsskolerne og afholdes typisk som dagundervisning inden for normal arbejdstid. Uddannelsernes varighed afhænger af kursusindholdet, men det normale er fra en dag op til en uge.

Virksomheder, medarbejdere og en erhvervsskole kan i samarbejde planlægge, at kurserne tilrettelægges fleksibelt som aften- eller weekendundervisning eller opsplittet i moduler over flere uger

El-Branchens efteruddannelse gennemføres som arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Det overordnede formål med AMU er blandt andet at vedligeholde, udbygge og forbedre arbejdsstyrkens erhvervskvalifikationer, så de stemmer overens med behovet på arbejdsmarkedet.

Fleksible kurser

Virksomheder har mange muligheder for at tilpasse kursernes indhold, længde og placering i forhold til et konkret uddannelsesbehov. Det eneste krav er, at kursisterne har opnået de kompetencer, der fremgår af kursusbeviset. En tilpasning kan for eksempel være, at der på kurset benyttes specielt udstyr, at kurset bliver gennemført i virksomheden, eller at indholdet sammensættes ud fra egne ønsker.

Vil du vide mere, så kontakt den nærmeste erhvervsskole, der udbyder efteruddannelse for elektrikere.

Garantikurser

Hvert år udpeger kursusstederne en række kurser, som de garanterer altid bliver gennemført; de såkaldte garantikurser.

Når du tilmelder dig et garantikursus, og når du har modtaget en bekræftelse, er du sikker på, at kurset bliver gennemført på det annoncerede tidspunkt. I enkelte tilfælde kan det dog ske, at kurset gennemføres på et andet kursussted end det, du har tilmeldt dig.

Økonomisk kompensation

Der er mulighed for at få dækket dele af din løn eller dine dagpenge, mens du deltager i efteruddannelse.

Løntabet bliver dækket af den såkaldte VEU-godtgørelse. Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen og er i 2019 på 4.355 kroner pr. uge (37 timer). Er undervisningen deltidsundervisning, beregnes din godtgørelse ud fra timetallet. Hvis virksomheden sender dig på efteruddannelse, får du din sædvanlige løn, og virksomheden kan søge om VEU-godtgørelsen.

Du har også mulighed for at søge om befordringstilskud. 

Som deltager har du ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Dog højst for 576 km pr. dag.

For at få VEU-godtgørelse skal du:

  • Være i arbejde som lønmodtager, medlem af en a-kasse eller selvstændig erhvervsdrivende
  • Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende, med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år

Søg økonomisk kompensation digitalt

Ansøgning og udbetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring foregår digitalt, uanset om det er dig eller virksomheden, der søger. Du kan søge på www.efteruddannelse.dk.