Efterløn efter ophold i udlandet

Hvis du har boet og arbejdet i et andet EØS-land, skal bestemte betingelser være opfyldt, før du har ret til efterløn.

Betingelser for at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land

Med visse begrænsninger kan du medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land, hvis du: 

 • lige før din forsikringsperiode i EØS-landet har været medlem af en dansk a-kasse i mindst 1 år 
 • samtidig har haft bopæl og ophold i Danmark
 • har efterbetalt efterlønsbidrag for den nødvendige periode ved din tilbagevenden til den danske arbejdsløshedsforsikring
 • opfylder indkomst- og beskæftigelseskravet med arbejde i Danmark, den dag du vil på efterløn.

Du opfylder også kravet, hvis du får dagpenge efter at have opfyldt beskæftigelseskravet i Danmark.

Forsikringsperioder fra det andet EØS-land

Dine forsikringsperioder fra et andet EØS-land kan højst udgøre halvdelen af den krævede forsikringsperiode. Det vil sige, at du højst kan tælle 15 år med, hvis du er omfattet af hovedreglen om 30 års medlemskab.

Efterbetaling af efterlønsbidrag

Hvis du vender tilbage til Danmark efter at have været forsikret i et andet EØS-land, skal du efterbetale efterlønsbidrag for at få retten til efterløn.

 

Ved din genindmeldelse undersøger vi, om du har ret til efterløn, og for hvilken periode du skal efterbetale. Hvis du skal efterbetale efterlønsbidrag, skal det være betalt inden 3 måneder efter, at a-kassen har sendt dig en opkrævning på beløbet. Ellers mister du din ret til efterløn. 

 

Du skal være indmeldt i a-kassen inden 8 uger, efter at du ikke længere er omfattet af forsikringen i det andet EØS-land. Ellers anses din anciennitet for at være afbrudt.

Arbejdsperioder

Du skal have ret til dagpenge eller være på dagpenge, når du skal på efterløn. Ret til dagpenge kræver bl.a., at du opfylder indkomst eller beskæftigelseskravet.

 

For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en arbejdsindkomst på mindst 238.512 kr. (2020) inden for de seneste 3 år. Du kan maksimalt medregne 19.876,00 kr. pr. måned (2020). Arbejdet skal ligge inden for de seneste 3 år og opfylde de almindelige krav.

 

Som udgangspunkt skal du opfylde indkomstkravet til efterløn på baggrund af arbejde i Danmark. Men hvis du kan opfylde hele kravet om forsikringsperiode alene som medlem af en dansk a-kasse, kan du ”nøjes med” at opfylde halvdelen af indkomstkravet med arbejde udført i Danmark i de sidste 3 år lige før tidspunktet for efterlønsbeviset eller overgangen til efterløn. Den anden halvdel af indkomstkravet skal i det tilfælde være optjent via din indkomst i udlandet.

Efterløn efter arbejde i et andet land (uden for EØS-området)

Hvis du i en periode får arbejde i et andet land uden for EØS eller Færøerne bør du bevare dit medlemskab af a-kassen, hvis du vil fortsætte med at optjene anciennitet til efterløn. 

 

Du vil godt kunne være forsikret i det andet land samtidig, idet der ikke her gælder noget forbud imod dobbeltforsikring. Ancienniteten fra det andet lands forsikring vil imidlertid ikke kunne overføres til Danmark.

 

Som udgangspunkt skal du opfylde arbejdskravet med arbejde udført i Danmark for at kunne gå på efterløn. Under visse betingelser kan du dog medregne arbejdsperioder fra udlandet til opfyldelse af beskæftigelseskravet. 

Arbejde i udlandet, der sidestilles med arbejde i Danmark

Arbejde i Grønland medregnes fuldt ud ved opgørelsen af beskæftigelseskravet, hvis du har bevaret dit medlemskab af en dansk a-kasse.

 

Arbejde ved EU’s institutioner, diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som udsendt i et andet EØS-land sidestilles med arbejde i Danmark. Dette gælder dog kun, hvis du samtidig har bevaret dit medlemskab af en dansk a-kasse.

Der gælder særlige regler for, hvornår du i disse situationer kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse.

 

Arbejde i udlandet for organisationer, som Danmark er medlem af, sidestilles med arbejde i Danmark. Det gælder dog kun, hvis arbejdet udføres på internationale vilkår, og du bevarer dit medlemskab af en dansk a-kasse.

 

Beskæftigelse for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, danske ambassader eller beskæftigelse som ulandsfrivillig sidestilles med arbejde i Danmark. Arbejdet skal dog give ret til optagelse i en dansk a-kasse.

Dokumentation

Du skal selv fremlægge skriftlig dokumentation for dine forsikrings- og arbejdsperioder i udlandet.

 

Inden for EØS vil dokumentationen normalt være en attest PD U1. Attesten udstedes af myndigheden i det land, hvor du har arbejdet og været forsikret.

Oversigt over EØS-landene

EØS-lande

EØS-områder

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern (den græske del)
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig
 • Azoerne
 • Balearerne (Mallorca, Ibiza)
 • Ceuta
 • De Canariske Øer
 • Fransk Guyana
 • Gibraltar
 • Guadeloupe
 • Hebriderne
 • Isle of Wight
 • Madeira
 • Martinique
 • Melilla
 • Orkney Øerne
 • Réunion
 • Shetlandsøerne
 • St. Martin (den franske del)
 • Western Isles