Efterløn

Efterløn er en frivillig ordning, som giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdslivet før pensionsalderen.

For at have ret til efterløn skal du have betalt efterlønsbidrag hver måned i 30 år, og indbetalingen skal være påbegyndt senest den dag, du fylder 30 år. Du kan altid melde dig ud af ordningen og få dine efterlønsbidrag tilbage/overført til en pensionsordning.

Vær opmærksom på, at alle breve omkring efterlønsbevis og efterløn sendes elektronisk til din postkasse i Mit DEF. Du skal benytte NemID for at logge ind.

Efterlønsbidrag

Du skal være medlem af en dansk a-kasse for at kunne betale efterlønsbidrag. Efterlønsbidraget er 508 kr. pr. måned (2019).

Efterlønnnens størrelse

Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn, samt dine pensioners størrelse og andre indtægter, du måtte have. Du kan beregne størrelsen af din efterløn på efterlønsberegner.dk.

Sådan søger du om efterløn

Kort før du opnår ret til efterløn/efterlønsbevis, vil du blive kontaktet af El-fagets arbejdsløshedskasse. Herefter vil du få mulighed for at søge om efterløn via Mit DEF. Din lokalafdeling kan hjælpe dig med at udfylde det, du måtte være i tvivl om.

Arbejde ved siden af efterlønnen

Du kan arbejde så meget, som du vil i efterlønsperioden, og det indebærer samlet næsten altid en økonomisk gevinst, selv om du får mindre eller slet ikke noget udbetalt i efterløn.

Hvornår kan du få efterløn?

Tilbagetrækningsreformen fra 2011 indebærer, at efterlønsalderen hæves gradvist med ½ år ad gangen i perioden 2014-2023. Hvor du i januar 2014 skulle være 60 år for at få efterløn, skal du fra og med juni 2023 være 64 år. Antallet af år, du kan få efterløn, falder også, men til gengæld hæves efterlønssatsen i de år du kan modtage efterløn.

Hvis du er fødtEfterlønsalderAntal år med efterløn
Før 1/1 195460 år5
1/1 til 30/6 195460 1/2 år5
1/7 til 31/12 195461 år5
1/1 til 30/6 195561 1/2 år5
1/7 til 31/12 195562 år5
1/1 til 30/6 195662 1/2 år4 1/2
1/7 1956 til 31/12 195863 år4
1/1 1959 til 30/6 195963 1/2 år3 1/2
1/7 1959 til 31/12 196264 år3

Efterlønsbevis

Når du opnår ret til efterløn, sender vi dig et efterlønsbevis. Beviset er din dokumentation for, at du har ret til efterløn, uanset hvornår du måtte vælge at forlade arbejdsmarkedet inden pensionsalderen, og uanset du måtte blive ramt af sygdom. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Efterlønsbeviset giver dig også ret til at optjene skattefri præmie.

Skattefri præmie

Hvis du udskyder din efterløn, kan du optjene skattefri præmie.

Når du har fået dit efterlønsbevis, og i de efterfølgende 2 år (aktuelt, men se nedenfor) har arbejdet i 3.120 timer, optjener du ret til 1 skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer. Du kan højst optjene 12 skattefri præmier. En skattefri præmie udgør 13.584 kr. (2019).

Optjening af præmier

Det er din fødselsdag, som bestemmer, hvor længe du skal udskyde din efterløn, og hvor meget du skal arbejde, før du kan begynde at optjene præmier.

Regler for skattefri præmie
Født før 31/12 1955

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 2 år og arbejde mere end 3.120 timer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født mellem 1/1 1956 og 30/6 1956

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 1 1/2 år og arbejde mere end 2.340 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født mellem 1/7 1956 og 31/12 1958

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 1 år og arbejde mere end 1.560 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født mellem 1/1 1959 og 30/6 1959

For at optjene skattefri præmier skal du udsætte efterlønnen i 1/2 år og arbejde mere end 780 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født 1/7 1959 eller senere

Du kan begynde at optjene timer til skattefri præmie fra den dag, du får dit efterlønsbevis.