Efterløn

  Efterløn er en frivillig ordning, som giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdslivet før pensionsalderen.

  For at få ret til efterløn er hovedreglen, at du skal være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag i 30 år, fra du fylder 30 år. Der er dog en række undtagelser til denne hovedregel, og det afhænger af, hvornår du er født.

  Din efterløn
  Efterlønsbidrag

  Efterlønsbidraget er 514 kr. pr. måned (2020) og er fastlagt af staten. Du skal være medlem af en dansk a-kasse for at kunne betale efterlønsbidrag.

  HVAD FÅR JEG UDBETALT I EFTERLØN?

  Størrelsen af din efterløn afhænger af: 

  • hvornår du går på efterløn
  • dine pensioners størrelse (læs mere nedenfor)
  • dine andre indtægter

  Modregning af pension

  Har du en personlig pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension, vil det som regel betyde, at du vil få mindre udbetalt i efterløn. Det kaldes en modregning.

  Modregningen af dine pensioner afhænger af, hvornår du er født, og hvornår du går på efterløn. Den afhænger også af, hvilken type pension der er tale om. Vi får automatisk oplysninger om de fleste af dine pensioner, og du får de samme oplysninger, når vi sender dit efterlønsbevis til dig. 

  Beregn din efterløn

  Du kan beregne størrelsen af din efterløn på star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering):

  HVAD HVIS JEG HAR ARBEJDET I UDLANDET?

  Hvis du har boet og arbejdet i et andet EØS-land, skal bestemte betingelser være opfyldt, før du har ret til efterløn. Læs mere her: 


  Tilmelding og udmelding
  TILMELDING TIL EFTERLØNSORDNINGEN FOR DIG DER ER UNDER 30 ÅR

  Er du endnu ikke tilmeldt efterlønsordningen, kan du tilmelde dig via nedenstående link. Din første indbetaling til efterlønsordningen skal senest ske den dag, du fylder 30 år.

  TILMELDING TIL EFTERLØNSORDNINGEN FOR DIG DER ER OVER 30 ÅR

  Hvis du har fortrudt, at du ikke har tilmeldt dig efterlønsordningen, inden du fyldte 30 år, vil du i nogle tilfælde kunne gøre brug af en fortrydelsesordning. For at gøre brug af ordningen skal du opfylde en række betingelser og tilmelde dig efterlønsordningen skriftligt senest 15 år før, du når efterlønsalderen.

   

  Når du går på efterløn, vil din efterløn blive sat ned i forhold til det antal år og måneder, du ikke har indbetalt efterlønsbidrag. Også eventuelle skattefri præmier vil blive sat ned. 

   

  HVIS DU VIL TRÆDE UD AF EFTERLØNSORDNINGEN

  Hvis du ikke ønsker at gøre brug af efterlønsordningen, kan du vælge at melde dig ud af ordningen. 

  Som hovedregel får du overført dine indbetalte bidrag til din pensionsordning, og det er normalt skattefrit. Det gælder dog ikke, hvis du har en aldersopsparing.

  I nogle tilfælde vil du kunne få dine indbetalte bidrag udbetalt kontant, men der skal fratrækkes afgift eller skat.

  Kontant udbetaling er muligt hvis:

  • du får tilkendt førtidspension
  • du når efterlønsalderen og skriftligt fravælger ordningen
  • du når efterlønsalderen, ophører med at betale efterlønsbidrag og ikke har efterlønsbevis eller får efterløn
  • du emigrerer beløbet, som du har indbetalt, ikke er større end 7 gange dagpengesatsen (6.167 kr. i 2020) 

  Automatisk udbetaling af dit efterlønsbidrag

  I nogle tilfælde udbetaler vi automatisk dine indbetalte bidrag efter, at afgift og skat er fratrukket.

  Det gør vi i disse situationer:  

  • Du når folkepensionsalderen og ikke har fået efterløn eller har optjent skattefri præmie. Hvis du har optjent skattefri præmie gælder reglen ikke, medmindre det indbetalte bidrag efter skat er større end den skattefri præmie.
  • Du dør før din ret til at gå på efterløn er ophørt. I det tilfælde udbetaler vi efterlønsbidraget til dødsboet, medmindre du har fået efterløn eller har optjent skattefri præmie.

  Hvis præmien er større end bidraget efter fradrag for afgift på 30%, skal vi i stedet for udbetale præmien.

  Hvis vi har udbetalt efterløn, skal vi trække 5 gange dagpengesatsen fra for hver uge, vi har udbetalt efterløn.

  Vær opmærksom på, at du mister muligheden for at optjene skattefri præmier, og du har ej heller mulighed for et seniorjob, hvis du vælger efterlønsordningen fra.


   

  Nedenfor kan du se, hvornår du vil modtage dit efterlønsbevis, og dermed hvornår du tidligst kan gå på efterløn. Bemærk, at folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive reguleret hvert 5. år. Det forventes derfor, at folkepensionsalderen vil stige gradvis og dermed også efterlønsalderen.

  Hvornår kan jeg gå på efterløn?
  Find din fødselsdato
  Født før 1954

  Efterlønsalder: 60 år
  Folkepensionsalder: 65 år
  Antal år med efterløn: 5

  01.01.1954 - 30.06.1954

  Efterlønsalder: 60 ½ år
  Folkepensionsalder: 65 ½ år
  Antal år med efterløn: 5

  01.07.1954 - 31.12.1954

  Efterlønsalder: 61 år
  Folkepensionsalder: 66 år
  Antal år med efterløn: 5

  01.01.1955 - 30.06.1955

  Efterlønsalder: 61 ½ år
  Folkepensionsalder: 66 ½ år
  Antal år med efterløn: 5

  01.07.1955 - 31.12.1955

  Efterlønsalder: 62 år
  Folkepensionsalder: 67 år
  Antal år med efterløn: 5

  01.01.1956 - 30.06.1956

  Efterlønsalder: 62 ½ år
  Folkepensionsalder: 67 år
  Antal år med efterløn: 4 ½

  01.07.1956 - 31.12.1958

  Efterlønsalder: 63 år
  Folkepensionsalder: 67 år
  Antal år med efterløn: 4

  01.01.1959 - 30.06.1959

  Efterlønsalder: 63 ½ år
  Folkepensionsalder: 67 år
  Antal år med efterløn: 3 ½

  01.07.1959 - 31.12.1962

  Efterlønsalder: 64 år
  Folkepensionsalder: 67 år
  Antal år med efterløn: 3

  01.01.1963 - 31.12.1966

  Efterlønsalder: 65 år
  Folkepensionsalder: 68 år
  Antal år med efterløn: 3

  01.01.1967 - 31.12.1970

  Efterlønsalder: 66 år
  Folkepensionsalder: 69 år
  Antal år med efterløn: 3

  01.01.1971 - 31.12.1974

  Efterlønsalder: 67 år
  Folkepensionsalder: 70 år
  Antal år med efterløn: 3

  01.01.1975 og senere

  Efterlønsalder: 67 ½ år
  Folkepensionsalder: 70 ½ år
  Antal år med efterløn: 3


  NÅR DU KAN GÅ PÅ EFTERLØN
  DU MODTAGER ET ORIENTERINGSBREV OG SENERE ET EFTERLØNSBEVIS

  Ca. 2 måneder inden din efterlønsalder, sender vi dig i Mit DEF, et orienteringsbrev med information om dit kommende efterlønsbevis. Orienteringsbrevet indeholder også en oversigt over dine pensioner.

   

  Selve efterlønsbeviset sender vi til dig den dag, du har ret til at gå på efterløn. Sammen med beviset modtager du på ny en oversigt over dine pensioner samt en beregning af, hvordan disse forventes af få indflydelse på din udbetaling af efterløn.

   

  Hvis du har spørgsmål til orienteringsbrevet og pensionsoversigten, er du velkommen til at kontakte a-kassens ydelsesteam på telefon 3329 7000 eller eak@def.dk

  BETINGELSER FOR EFTERLØNSBEVIS

  For at dit efterlønsbevis gælder, skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • Du skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i 30 år. 
  • Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen før reglen, om de 30 år trådte i kraft, vil de tidligere regler om f.eks. at være medlem i 20 eller 25 år fortsat være gældende.
  • Du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal).
  • Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse. 
  • Er du selvstændig, skal du have drevet din virksomhed i væsentligt omfang, dvs. at du har arbejdet mindst 30 timer om ugen i minimum 1 år inden for de 3 år.
  • Du skal være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet helt frem til din efterlønsalder.
  • Hvis du ikke opfylder betingelserne på datoen for din efterlønsalder, gælder dit tilsendte bevis ikke, og du kan først få et gældende bevis, når betingelserne er opfyldt.
  DU SKAL IKKE LÆNGERE BETALE EFTERLØNSBIDRAG

  Når efterlønsbeviset udstedes, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag til a-kassen.

   

  Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få dit bevis på datoen for din efterlønsalder, skal du betale efterlønsbidrag frem til den dag, hvor du opfylder betingelserne.

  SKAL JEG GÅ PÅ EFTERLØN, NÅR JEG NÅR MIN EFTERLØNSALDER?

  Det bestemmer du selv. Når du når din efterlønsalder, kan du vælge enten at gå direkte på efterløn eller vente til senere og evt. arbejde i den mellemliggende periode. 

   

  Hvis du vælger ikke at gå på efterløn eller vælger at udskyde overgangstidspunktet, kan du optjene ret til en eller flere skattefri præmier, hvis du fortsætter med at arbejde. Præmierne kan udbetales den dag, du har ret til folkepension. Læs mere i punktet nedenfor. 

  Sådan optjener du SKATTEFRI PRÆMIE

  Udskydelse af efterløn

  Hvis du udskyder din efterløn, kan du optjene en skattefri præmie.

  Det er din fødselsdag, som bestemmer, hvor længe du skal udskyde din efterløn, og hvor meget du skal arbejde, før du kan begynde at optjene præmier. Se hvad der gør sig gældende for dig i nedenstående tabel. 

  Du kan højst optjene 12 skattefri præmier. En skattefri præmie udgør 13.740 kr. (2020). 

  Din fødseldagUdskydelse (år)Løntimer
  Før 31/12 195523.120
  1/1 1956 - 30/6 19561,52.340
  1/7 1956 - 31/12 195811.560
  1/1 1959 - 30/6 19590,5780
  1/7 1959 eller senereDu optjener fra den dag, hvor du får dit efterlønsbevis

  Optjening af skattefri præmie på efterløn

  For at optjene skattefri præmier, mens du er på efterløn, skal du: 

  • Vente med at gå på efterløn til 2 år efter din efterlønsalder
  • Have arbejdet mindst 3.120 løntimer i løbet af de 2 år

  Denne regel kaldes 2 årsreglen og gælder for alle uanset din fødselsdato. 


  Mens du er på efterløn
  Udfyld dit ydelseskort

  Hver måned skal du i Mit DEF udfylde et ydelseskort for at få udbetalt efterløn. Du får et brev fra a-kassen, når du kan udfylde kortet.

  På ydelseskortet skal du oplyse om al arbejde, ferie, sygdom mv. Vi modtager dit skattekort direkte fra Skat. 

  6-månedersordning

  I nogle tilfælde kan du nøjes med at udfylde et ydelseskort for 6 måneder ad gangen. Det hedder en 6-månederserklæring. Det kan du hvis, at du ikke har arbejde eller andre indtægter end pension, mens du er på efterløn. 

  Du tilmelder dig ordningen via Mit DEF her:

  Udbetalingsdatoer

  I Mit DEF kan du i udbetalingsoversigten se, hvad du har fået udbetalt fra a-kassen.

   

  Udbetalingsdatoerne i 2020 er:

  • 24.01.2020
  • 21.02.2020
  • 24.03.2020
  • 23.04.2020
  • 20.05.2020
  • 23.06.2020
  • 24.07.2020
  • 24.08.2020
  • 23.09.2020
  • 23.10.2020
  • 23.11.2020
  • 21.12.2020
  Ferie

  Hvis du holder ferie i udlandet, kan du tage din efterløn med.

   

  Hvis du rejser uden for EØS-landene

  Rejser du uden for EØS-landene, kan du bevare retten til efterløn i op til 3 måneder pr. kalenderår. Du skal dog samtidig bevare din bopæl i Danmark.

   

  Er du væk i mere end 3 måneder, stilles efterlønnen i bero, indtil du er retur. Flytter du permanent til et land uden for EØS-området, stilles din efterløn i bero med det samme. EØS-landene udgøres af EU-landene samt Lichtenstein, Norge og Island. Schweiz bliver også behandlet efter reglerne om EØS.

   

  Får du feriepenge eller løn under din ferie?

  Modtager du feriepenge, eller får du udbetalt løn under din ferie, medfører det et fradrag i din efterløn. Så husk at oplyse om ferie, når du udfylder ydelseskortet.

   

  Bopæl i udlandet

  Bopæl i et andet EØS-land

  Hvis du er på efterløn, kan du bo i hele EØS-området (EU + Norge, Island og Liechtenstein) og stadig modtage dansk efterløn. Du skal udfylde et ydelseskort hver måned for at få din efterløn udbetalt.

  Arbejde i et andet EØS-land

  Hvis du arbejder i et andet EØS-land, skal du som hovedregel overflyttes til dette lands arbejdsløshedsforsikring. Ophører arbejdet, eller flytter du tilbage til Danmark, skal du melde dig ind i El-fagets arbejdsløshedskasse igen senest 4 uger efter, at du har fået bopæl eller arbejde i Danmark.

  Du kan arbejde i EØS-landet i samme omfang, som hvis du er på arbejde som efterlønner i Danmark. Du skal også udfylde ydelseskortet, som du plejer.

  A-kassen vil normalt trække A-skat af efterlønnen. Er du ikke skattepligtig i Danmark, skal du skaffe dokumentation fra skattemyndighederne i Danmark, der bekræfter det.

  Social sikring i udlandet

  Du kan læse mere om social sikring som efterlønner – herunder sygesikring – på borger.dk:

  Lønnet arbejde

  Du kan arbejde så meget du vil som lønmodtager, mens du er på efterløn. Arbejdstimerne medfører fradrag i din efterlønsudbetaling, og fradraget sker som udgangspunkt time for time.

  Får du efterløn for en hel måned, svarer det til, at du får udbetalt 160,33 efterlønstimer.

  Hvis du f.eks. har haft 50 timers lønarbejde i måneden, skal timerne trækkes fra de 160,33 timer. Du får da udbetalt efterløn for 110,33 timer i den pågældende måned.

  Regel om mindsteudbetaling

  For at få efterlønnen udbetalt skal du have ret til efterløn for 14,8 timer i en måned og dermed maksimalt have arbejdet for 145,43 løntimer den pågældende måned. 

  Lempeligt fradrag i efterlønnen

  Er din timeløn under 247,53 kroner (2020), kan du få et lempeligt fradrag i din efterløn for de første 39.878 kr., du tjener (2020).

  Det lempelige fradrag betyder, at du bliver modregnet færre timer i din efterløn, end dem du reelt får løn for. På den måde får du en større gevinst ved at arbejde, når din timeløn ikke er så høj.

  Du får ikke efterløn, hvis du arbejder mere end 128 timer 

  Så længe du er omfattet af de lempelige fradragsregler, kan du ikke få udbetalt efterløn i de måneder, hvor du arbejder mere end 128 timer. 

  Når du har nået en indtægt på 39.878 kr. 

  Når du har nået en indtægt på 39.878 kr. (2020), skal du igen modregnes time for time i din efterløn for de timer, du arbejder – og efter de almindelige fradragsregler.

  Du bliver derved også igen omfattet af reglen om mindsteudbetaling. Det vil sige, at du vil kunne få udbetalt efterløn i måneder, hvor du arbejder op til 145,53 timer.

  Brug for vejledning?

  Reglerne er komplekse. Kontakt a-kassens ydelsesteam for vejledning: 33 29 70 00.

  FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE OG AKTIVITET

  Ved et frivilligt, ulønnet arbejde forstås et arbejde, som kan udbydes som et almindeligt lønarbejde, og som du udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation, forening eller lignende.

  Ved en aktivitet forstås et arbejde, som ikke kan udbydes som et almindeligt lønarbejde, og som du i din egen interesse udfører frivilligt og ulønnet for en frivillig organisation, forening eller lignende.

  Hvis du vil udføre frivilligt, ulønnet arbejde eller aktiviteter, er der en række betingelser, du skal opfylde for ikke at blive modregnet i din efterløn. Se hvilket i linket nedenfor.

  Fritidsaktivitet eller hobby

  Fritidsaktiviteter eller hobby er de ulønnede aktiviteter, du deltager i af ren interesse. De kan ikke udbydes som et almindeligt arbejde og modregnes ikke i din efterløn.

  En hobby eller en fritidsaktivitet er f.eks.:

  • Nabohjælp
  • Familiemæssig omsorg
  • Deltagelse i en forældreaktivitet i en børneinstitution
  • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde, som en frimærkeklub eller en bridgeklub
  • Hjemmeværnsaktiviteter som øvelser, møder og kurser
  • Almindelig vedligeholdelse og reparationsarbejde i dit eget hjem
  Selvstændig bibeskæftigelse - 400-timers reglen

  Du skal være opmærksom på 400-timers reglen, hvis du enten har:

  • drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du var lønmodtager 
  • ønsker at starte selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, når du går på efterløn

  400-timers reglen

  400-timers reglen indebærer, at du højest må arbejde 400 timer om året i virksomheden, og at din samlede indtægt minus vareforbrug (dækningsbidrag 1) ikke overstiger 82.242 kr. pr. regnskabsår (2020).

  Du skal kunne dokumentere og sandsynliggøre, at du hverken overskrider timerne eller indtægten.

  Søg om tilladelse i god tid

  Vi anbefaler dig at søge i god tid inden, du har brug for tilladelsen.

  Du søger om tilladelsen ved at udfylde blanket AR 284, som du enten mailer til os (eak@def.dk) eller uploader i Mit DEF.  Herefter kontakter vi dig og beder dig komme med de oplysninger, vi skal bruge.

  Hvis du får tilladelsen, skal du oplyse om dine timer på dit efterlønskort. Du vil blive fradraget i din efterløn for disse timer.

  Udfyld erklæring årligt

  Derudover skal du 1 gang om året udfylde en såkaldt årserklæring, hvor du og din revisor afgiver oplysninger om det nyligt afsluttede regnskabsår.