Effektiv tilsynsmetode i byggeriet fortsætter

Evaluering konkluderer, at det helhedsorienterede tilsyn har været en succes

I november 2017 startede Arbejdstilsynet (AT) som et forsøg med at gennemføre det såkaldte helhedsorienterede tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Det afløste det hidtidige risikobaserede tilsyn og viste sig hurtigt som en god idé – og nu er det besluttet at fortsætte med dette tilsyn.

Helhedsorienteret tilsyn: infodiagram om AT-metode

Hvor man tidligere havde fokus på bestemte virksomheder, der var udtaget til tilsyn, møder AT nu uanmeldt op og tjekker arbejdsmiljøet i alle de virksomheder, der opererer på byggepladsen.

En ny evaluering viser blandt andet, at tilsynet finder materielle arbejdsmiljøproblemer på en større andel af de besøgte virksomheder, og at dialogmøderne i den nye metode bliver positivt modtaget. Det fremgår også af evalueringen, at de forbedrede resultater er opnået, selvom AT ikke bruger mere tilsynstid pr. besøgt virksomhed (ca. fire timer) med den ny metode.

Succesen betyder, at beskæftigelsesministeren og arbejdsmiljøforligskredsen nu vil føre tilsynet videre, og ifølge en pressemeddelelse vil ministeren til marts fremsætte forslag til en ændring af arbejdsmiljøloven, der gør det muligt at undtage virksomheder fra risikobaseret tilsyn og videreføre det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn.

På området el-installation har der i perioden med det helhedsorienterede tilsyn været en markant stigning i antallet af strakspåbud og forbud – AT's hårde reaktioner – også selv om tallet i januar i år har været mindre end i samme måned sidste år.