EAK: Ja til sammenlægning af a-kasser

Delegeretmøde siger ja til at lægge Dansk El-Forbunds a-kasse sammen med Byggefagenes A-kasse

En sammenlægning af Dansk El-Forbunds a-kasse (EAK) med Byggefagenes A-kasse (BF-A) kom i dag et stort skridt nærmere: Afstemningen på et ekstraordinært delegeretmøde i elektrikernes a-kasse resulterede i et enstemmigt ja fra de 52 delegerede.

EAK delegeretmøde afstemning om sammenlægning

Nu venter et tilsvarende møde den 18. december i BF-A. Hvis afstemningen også her ender med et ja, vil en sammenlægning af de to a-kasser blive en realitet fra nytår 2021. Processen har været i gang længe og startede i praksis med indflytningen i et bofællesskab i 2015.

Tidligere i år indgik de to a-kasser en samarbejdsaftale med henblik på sammenlægningen. Dagens delegeretmøde var et foreløbigt højdepunkt i den køreplan, der blev aftalt i den forbindelse.

Formand for Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen betonede i sin velkomsttale dagens historiske betydning samtidig med, at han fastslog den fortsatte faglige og lokale forankring af a-kassen: Det er og vil fortsat være elektrikernes a-kasse, og sammenlægningen skal ses i sammenhæng med bestræbelserne på at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår.

Næstformand Jens-Olav Pedersen orienterede om formål og grundlag for den nye a-kasse, ligesom han gjorde rede for de – efter alt at dømme – kommende vedtægter og økonomien. Også næstformanden betonede den lokale forankring og det arbejde, der fortsat skal udføres i afdelingerne.

Processen og debatten forud for mødet må have været fyldestgørende for deltagerne. I hvert fald ønskede ingen ordet inden afstemningen. Der blev heller ikke brug for stemmetællere.

EAK-delegeretmøde Jørgen Juul Rasmussen

EAK delegeretmøde næstformand Jens-Olav Pedersen