EAK er duksen blandt a-kasserne

Elektrikernes a-kasse har færrest klagesager og ingen ændrede afgørelser fra klagecenter

Blandt landets 25 statsanerkendte a-kasser er Dansk El-Forbunds a-kasse den, der med et antal af fire har færrest klager hos Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) – og i 2016 var der ingen af sagerne, der resulterede i ændrede afgørelser. Som forretningsfører i Elfagets a-kasse (EAK) Jørgen Have Poulsen nøgternt konstaterer, har EAK ikke ligefrem overbelastet systemet.

diagram CKA

Det fremgår af CKA’s seneste årsstatistik, at EAK i 2016 havde fire klager fra medlemmer. I 2015 var der to, mens der var seks i 2014. I både 2016 og 2015 har EAK det laveste tal af alle, mens æren i 2014 må deles med bofællerne i Byggefagenes a-kasse.

Styr på tingene

Også når antallet af klagesager sættes i forhold til antallet af medlemmer, er EAK klassens duks. Elektrikernes a-kasse har cirka en kvart klage pr. 1000 medlemmer. Gennemsnittet for alle a-kasserne er 1,2 klager pr. 1000 medlemmer (se diagrammet herover). 

Elektrikerne har længe haft en meget lav arbejdsløshedsprocent, men de pæne tal skyldes ikke den lave arbejdsløshed. CKA anfører selv, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem antallet af klager pr. 1000 medlemmer og ledigheden blandt medlemmerne i de enkelte kasser.

I den forbindelse nævner centret Byggefagenes a-kasse, der faktisk har den højeste ledighedsprocent, men som samtidig har tredjefærrest antal klager pr. 1000 medlemmer. Kort sagt kan det konstateres, at der generelt er styr på tingene i de to a-kasser i bofællesskabet i Nyropsgade.

Ingen ændrede afgørelser

Gennem de år, der er opgjort i årsrapporten, har CKA kun i et enkelt tilfælde – i 2015 – ændret en afgørelse truffet i elektrikernes a-kasse. Omfanget er her så småt, at det ikke kan vises på det søjlediagram over omgørelser, som CKA bringer.

I de øvrige afgørelser, der har været i forbindelse med klagesager, har centret fastholdt de beslutninger, der er truffet i EAK.

CKA behandler medlemmers klager over a-kasser afgørelser på en lang række områder. Det gælder blandt andet optagelse og medlemskab, ret til dagpenge, dagpengenes størrelse, begrænsninger i dagpengeretten, efterløn og tilbagebetalinger.

I alt blev der i 2016 oprettet 2719 sager. Top 5 over de forskellige typer af sager var: Tilbagebetaling og sanktion, rådighedskravet, dagpengeret, beskæftigelseskrav & dagpengeperioder samt optagelse.

søjlediagram CKA omgørelser

Omfanget af CKA’s omgørelser af afgørelser truffet af EAK er så lille, at det ikke registreres i søjlediagrammet

nr 1