Dyrere for arbejdsgivere at bryde loven

Skærpelser af bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven træder i kraft 1. september

AM-bøder illustration

Fra 1. september bliver det dyrere for arbejdsgivere at overtræde visse bestemmelser i arbejdsmiljøloven. Det sker som følge af en bred politisk aftale om ’en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet,’ som blev indgået i 2019.

Forhøjelsen af bøderne fremgår af en lovændring og gælder bøder, der gives ved såkaldte materielle lovovertrædelser. De defineres som overtrædelser, der indebærer en direkte risiko for sikkerhed eller sundhed.

Her er der to grundbeløb for bøder afhængig af overtrædelsens grovhed. Disse grundbøder forhøjes fra henholdsvis 20.000 kroner til 24.600 kroner og fra 40.000 til 44.600 kroner.

Bødeniveauet fordobles, hvis overtrædelserne ikke kun har indebåret en risiko, men rent faktisk har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge. Bøderne kan også blive højere ved skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde.

Forhøjelsen af bøderne er et af mange punkter, der indgår i den politiske aftale fra 2019. Aftalen bygger selv på anbefalinger fra et ekspertudvalg om arbejdsmiljø, der blev nedsat i 2017, og som afleverede sine anbefalinger i september 2018.

Grundbøden for materielle overtrædelser, som er begået frem til 31. august 2021, er fortsat på 20.000 kroner eller 40.000 kroner afhængig af overtrædelsens grovhed.