DTU: Grise kan få el-stress

Et såkaldt gyllebatteri kan være årsag til unormal opførsel hos grise. Eller måske skal årsagen findes i vagabonderende strømme

Gris drikker 2

– Statistisk set er der en risiko for, at en gris kan indgå i en elektrisk kreds, når den drikker af en drikkenippel af zink og samtidig tisser på en rist af støbejern.

Sådan fortæller lektor Esben Larsen fra DTU Elektro. Baggrunden er et forsøg, han har sat i værk i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion og Aalborg Universitet. Forsøget skulle prøve at finde frem til årsagen bag en unormal opførsel hos grise i en nordjysk svinestald.

Grisene skreg og prøvede at flygte, og dyrlæger og andre eksperter opgav at finde plausible forklaringer, skriver DTU på sin hjemmeside. Svineavleren mistænkte elektricitet som årsag og henvendte sig til DTU, og trods skepsis gik Esben Larsen i gang med forsøget.

Han målte flere kilder til strøm i stalden. Ud over eksterne kilder, såkaldte vagabonderende strømme, målte han det, der i artiklen betegnes som ’gyllebatteriet’. På hjemmesiden udtaler Esben Larsen:

– Zink, jern og gylle danner tilsammen et galvanisk element (et batteri), der kan give en spænding på ca. 0,7 volt. Det er mindre end et batteri til en cykellygte. Vi har målt modstanden i dyret – under dyrlægekontrol, selvfølgelig – og konstateret, at vi er nede på ca. 400-800 ohm, så grisen kan blive udsat for en lille milliampere. Men er det tilstrækkeligt til at føle ubehag?

Og svaret kan være et ja, hedder det. Men forskerne har ikke statistisk belæg for, at gyllebatteriet er den eneste årsag til problemet, og to års målinger og seks millioner datasæt har ikke givet en endelig forklaring på grisenes ubehag.

Esben Larsen har nu på DTU udviklet et større system til at måle på vagabonderende strømme, og han håber også at få penge til at måle flere steder i landet, idet mange mennesker fortæller, at de har problemer med jordstrømme, blandt andet i forbindelse med vindmøller.