DIS-overenskomst for skibsmekanikerlærlinge

DIS Overenskomst (2012-2014) mellem Danmarks Rederiforening og Metal Søfart (Skibsmekanikerlærlinge)

Denne overenskomst gælder for skibsmekanikerlærlinge (i det efterfølgende kaldet lærlinge), der har indgået uddannelseskontrakt med ansættelse i et rederi.

Overenskomsten er gældende for lærlinges tjeneste i skibe registreret i Dansk Interna­tionalt Skibsregister - jf. DIS-lovens § 10 Stk. 2, såvel som for tjeneste i skibe registre­ret i Dansk Skibsregister (DS), herunder de for uddannelsen fastlagte skoleperioder, der gennemføres i tilknytning til skibstjenesten.

I det omfang lærlinge i praktikperioden gør tjeneste i landvirksomheder, finder aftale om løn- og arbejdsforhold for lærlinge aftalt mellem Dansk Industri og CO-industri anvendelse, inklusiv de for skoleophold gældende regler.