DI-dækkeservietter promoverer elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen er at finde i flere af de brancher, som Dansk Industri i en ny oplysningskampagne giver et overblik over typer af lærlinge og elever, der kan være særligt relevante for dem. Dansk El-Forbund roser initiativet.

"Dæk dit bord med DI’s dækkeservietter".

Sådan lyder opfordringen fra Dansk Industri (DI), som har taget alternative midler i brug for at få arbejdsgiver- og erhvervsorganisationens medlemsvirksomheder til at oprette flere af de praktikpladser, som skal sørge for, at der også i fremtiden er faglært arbejdskraft nok i Danmark i form af elektrikere og andre faggrupper.

Dækkeserviet om praktikpladser
Dansk El-Forbund roser initiativet fra DI, som forhåbentlig kan inspirere virksomhederne til at få oprettet flere praktikpladser.

Foto: Marie Victoria Nedergaard

Som inspiration til virksomhederne har DI udarbejdet 11 ’dækkeservietter’, som giver 11 forskellige brancher overblik over de erhvervsuddannelser – heriblandt elektrikeruddannelsen – der er særligt relevante for dem.

Elektrikeruddannelsen optræder i flere af de 11 brancher: Byggematerialeindustrien, energiindustrien, fødevareindustrien og serviceindustrien.

Stort potentiale

Baggrunden for DI’s oplysningskampagne er trepartsaftalen fra 2016. Her blev arbejdsmarkedets parter og regeringen enige om, at der frem mod 2025 skal indgås 8.000-10.000 ekstra praktikpladsaftaler sammenlignet med 2016. Allerede i år skal der indgås 2.100 flere praktikpladsaftaler end i 2016. Af dem skal DI’s medlemmer oprette mindst 500 – og gerne flere.

I Dansk El-Forbund roser forbundssekretær og leder af DEF’s uddannelsessekretariat Benny Yssing initiativet fra DI, som forhåbentlig kan inspirere virksomhederne til at få oprettet flere praktikpladser.

- I installationsbranchen udgør antallet af lærlinge cirka 12-15 procent af den samlede arbejdsstyrke, og i enkelte firmaer er det over 20 procent. Men i industrien er det under 10 procent, så her er et stort potentiale, forklarer Benny Yssing. 

Overblikket for de enkelte brancher fylder et stykke A3-papir og kan downloades for de enkelte brancher HER.

Disse brancher får overblik på dækkeservietter:

 • Bilbranchen
 • Byggematerialeindustrien (elektrikeruddannelsen)
 • Energiindustrien (elektrikeruddannelsen)
 • Fremstillingsindustrien
 • Fødevareindustrien (elektrikeruddannelsen)
 • Handelsvirksomheder
 • IT-virksomheder og IT-afdelinger
 • Rådgivervirksomheder
 • Serviceindustrien (elektrikeruddannelsen)
 • Transportvirksomheder
 • Træ- og møbelindustrien