Det nytter at prioritere arbejdsmiljøet

En ny rapport fortæller, at virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, har halvt så mange alvorlige ulykker som de virksomheder, der prioriterer det lavt

forebyggelse dominoeffekt

Det giver helt konkrete resultater i form af færre ulykker, når virksomheder giver arbejdsmiljøet høj prioriteret. Det er den klare konklusion på en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Mere præcist har virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, halvt så mange alvorlige ulykker som virksomheder, der prioriterer det lavt. Det fortæller NFA på sin hjemmeside.

Undersøgelsen

Forskerne har brugt spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats’ (VAI), der blev gennemført i 2012, 2014 og 2017. Inden for fem udvalgte områder har man undersøgt, om arbejdssteder med en høj grad af arbejdsmiljørettet indsats havde færre arbejdsulykker sammenlignet med arbejdssteder med lavest grad af arbejdsmiljørettet indsats.

Svaret var klart: Forskerne fandt positive sammenhænge mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og en mindre risiko. Det gælder især for alvorlige arbejdsulykker (fravær over 30 dage og ulykker med dødelig udgang), men tendensen gælder også arbejdsulykker med én dags fravær eller mere.

Virksomme indsatser

Tiltag, der har vist sig at virke, er for eksempel ’Prioritering af arbejdsmiljøet’ og ’Integration af arbejdsmiljøet’. Disse elementer handler blandt andet om at ville mere end blot at overholde reglerne og om, at arbejdsmiljø indgår i virksomhedens øvrige funktioner.

Også konkrete ulykkesindsatser og risikohåndtering med fokus på at forbedre sikkerheden i arbejdet viser sig at virke. Lidt overraskende er det måske, at det derimod ikke ser ud til, at virksomhedernes instruktion i at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt fører til lavere risiko for anmeldepligtige ulykker.

Brancherne inden for bygge- og anlæg – som ’el-installation’ hører under – nævnes som et af de fem områder, der har det højeste gennemsnitlige antal anmeldte arbejdsulykker pr. år. Arbejdstilsynet fortæller, at det vil anvende rapportens resultater i udviklingen af den nye VAI, der skal gennemføres i 2022.

screendum NFA