Derfor løfter grønne investeringer dit afkast

Store investeringer i vindmøller, solcelleanlæg, energiinfrastruktur og andre grønne aktiver er med til at sikre gode, langsigtede afkast på medlemmernes pensionsordninger i Industriens Pension og PensionDanmark

Vindmøller, solceller, biogasanlæg, energiinfrastruktur, bæredygtigt byggeri og grønne virksomheder. Det er blot et udsnit af de mange grønne investeringer, der er med til at skabe solide langsigtede afkast på din pensionsopsparing.

De fleste medlemmer i Dansk El-Forbund sparer op til pensionsalderen i enten PensionDanmark eller Industriens Pension, og begge selskaber er blandt dem, der går forrest, når det gælder grønne investeringer. Den grønne tilgang har gennem årene været en rigtig god forretning og trukket betydeligt op i selskabernes samlede afkast.

Både Industriens Pension og PensionDanmark forventer fortsat, at det grønne investeringsfokus vil sikre solide langsigtede afkast. Derfor står bl.a. endnu mere vedvarende energi, klimacertificerede bygninger og flere andre typer grønne investeringer højt på dagsordenen i de to pensionsselskaber.

Var tidligt ude

Begge pensionsselskaber var tidligt ude med investeringer i f.eks. vindmølleparker og solcelleanlæg. Det gjorde det muligt at komme ind på markedet til attraktive priser, og siden da er værdierne øget markant. Samtidig har denne type investeringer givet relativt stabile afkast gennem årene, og det ventes de også at gøre fremadrettet, hvor verdens appetit på klimavenlige løsninger kun vil stige.

En del andre danske pensionsselskaber ser også gode muligheder i klimavenlige investeringer, og i alt har danske pensionsselskaber givet håndslag på, at de mellem 2019 og 2030 vil investere 350 milliarder i grøn omstilling.

Grundige processer er afgørende

For både Industriens Pension og PensionDanmark er det afgørende, at strategien ikke vil koste på afkastet, men tværtimod fortsat øge det. Derfor samarbejder selskaberne med en række af verdens førende specialister i vedvarende energi, ligesom man bl.a. gør meget ud af at mindske risikoen ved eksempelvis at stille krav om mange år med faste afregningspriser på el fra vindmølleparkerne og dermed sikre en stabil indtægt.

Den grundige tilgang har vist sit værd, og begge pensionsselskaber vil fortsat vil fortsat kun investere, når der er udsigt til gode afkast på lang sigt. Grønne investeringer og gode afkast kan nemlig sagtens gå i hånd i hånd, hvis de foretages velovervejet og fornuftigt.