Den interaktive lønstatistik udvides

Lønstatistik 2018 er nu tilgængelig på hjemmesiden. Den er i år blevet udvidet med to ekstra beregnere.

Året lønstatistik viser, at elektrikernes løn i gennemsnit er steget med 2,84 procent gennem det seneste år. Men i år får medlemmerne også mulighed for at sammenligne løngoder og løn med andre elektrikere på samme aftale.

De to ekstra beregnere skal give medlemmerne mulighed for dels at sammenligne sig direkte med andre medlemmer på samme vilkår. Dels at sammenligne løngoder på tværs. Løn er ofte mere end kroner og øre. Og måske kan netop løngoder være med til at give en lønstigning, selvom arbejdsgiver ikke vil hæve lønnen.

Dansk El-Forbund Lønstatistikker 2018
De tre interaktive statistikker giver indblik i lønudvikling, lønsammenligning og løngoder.
Illustration: Dansk El-Forbund

Kort om årets lønstigning

Den gennemsnitlige stigning dækker over en del forskelle grupperne indbyrdes. Akkordlønnen steg således med 6,76 procent og månedslønnen med 3,19 procent, mens timelønnede måtte nøjes med en gennemsnitlig stigning på 1,63 procent.

Den mest markante lønudvikling er sket i hovedstadsområdet, hvor den gennemsnitlige lønstigning ligger på 4,9 procent svarende til godt 10 kr. mere i timen.

Et efterslæb skal indhentes

Den gennemsnitlige lønudvikling over hele landet på 2,84 procent svarer til en lønstigning på 5,65 kr. Lønudviklingen er dermed kommet ind i et mere normalt leje, men de seneste års stagnation i lønudviklingen er ikke indhentet.

Det har været et paradoks siden 2015, hvor branchen har signaleret fremgang år efter år, uden at det er slået igennem på lønområdet. Den udvikling er tilsyneladende vendt med årets resultat i lønstatistikken. Nu skal momentum fastholdes, og det tabte skal indhentes.

Generelt er vi tilbage på sporet med en normal lønudvikling. Men vi har fortsat et efterslæb fra de år, hvor vi sakkede bagud – Ole Tue Hansen, forbundssekretær

Lønkampagnen 2019 vil bygge på erfaringer fra 2018, og som tillidsrepræsentant vil du igen få mulighed for at få materialer og vejledning fra lokalafdelingen. Du vil få mere information om kampagnen i senere udgaver af Online – Nyt til tillidsvalgte.