DEF: Vi giver ordet til de oversete danskere

Dansk El-Forbund er med i Alliancen, som har offentliggjort en ny meningsmåling, der fremover tager pulsen på danskernes holdninger og politiske ståsteder

Med 5.000 repræsentativt udvalgte danskere er meningsmålingen Danmarks største og mest omfattende.

Alliancen udgøres af Blik-og Rørarbejderforbundet, Fødevareforbundet NNF, Malerforbundet samt Dansk El-Forbund (DEF).

DEF’s forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen forklarer sammen med de tre andre forbundsformænd om baggrunden i en kronik i Avisen Danmark.

I kronikken skriver de fire forbundsformænd blandt andet:

’Der er et grundlæggende behov for, at faglærte og ufaglærte hårdtarbejdende danskere også kommer til orde, når der diskuteres politik her i landet’.

Om baggrunden for en ny meningsmåling skriver de videre:

’Sandheden er, at der laves mange små overfladiske målinger, som primært bidrager til den løbende popularitetskonkurrence mellem partierne på Christiansborg. Vi vil noget andet’.

Du kan læse kronikken HER.

De første resultater viser blandt andet, at 10 procent af danskerne er meget nervøse for, om de har kompetencerne til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Derud over giver undersøgelsen et større indblik i bl.a. danskernes syn på nedslidning, arbejdsmiljø, dagpenge, EU, klima samt hvilke politiske emner, der bør være fokus på de kommende år.

Mere end 5.000 repræsentativt udvalgte danskere har i undersøgelsen svaret på spørgsmål om deres holdning til samfundsmæssige emner og deres politiske ståsted. Undersøgelsen vil løbe fast to gange årligt, og vil bidrage til at sætte fokus på den brede befolknings virkelighed samt forventninger og krav til politikerne.