DEF: Praktikpladsaftale har den helt rigtige profil

Aftalen giver det løft, vi mangler, og sikrer bedre pension til lærlinge

– Aftalen giver os det løft, vi har manglet på den korte bane, og jeg vil opfordre virksomhederne til at bruge den med det samme, siger Benny Yssing, næstformand for Dansk El-Forbund.

BYS i TV

Baggrunden er, at der nu er indgået en trepartsaftale om en ekstraordinær indsats for at skabe praktikpladser til lærlinge og elever. Aftalen betyder, at der skal bruges 5,8 milliarder kroner fra den såkaldte AUB-fond til løntilskudsordninger for de virksomheder, der har lærlinge.

Virksomheder, der opretter nye ordinære praktikpladser vil modtage op til 90 procents lønkompensation, mens virksomheder, der allerede har lærlinge, vil modtage 75 procent, og virksomheder med korte uddannelsesaftaler vil modtage 45 procent.

– Aftalen har den helt rigtige profil. Det bliver absolut mest attraktivt at oprette nye lærepladser med en aftale om, at de gælder for hele læretiden. Men alle virksomheder vil få noget ud af at uddanne fremtidens faglærte, uddyber Benny Yssing (der på billedet her på siden ses under et nyligt tv-interview om uddannelsessituationen).

Færre aftaler indgået

I 2020 er der kun indgået aftaler om det halve antal praktikpladser i forhold til niveauet fra 2019. Derfor var DEF aktiv med en medieindsats en uge før, aftalen blev indgået. Man kan se et eksempel på medieindsatsen her.

Det er en del af aftalen, at AUB-fonden fremover skal refundere virksomhedernes bidrag til lærlingenes pensionsopsparing. Grundlaget blev blandt andet lagt i elektrikeroverenskomsten fra tidligere i år, hvor det blev aftalt, at med AUB-bidrag skal lærlingenes pensionsbetalinger fremover løftes til otte procent fra arbejdsgiveren, mens lærlingen skal bidrage med fire procent.

– I DEF Ungdom er vi glade for, at politikerne spiller med på den plan, vi lagde med overenskomsten. Den generation, der nu kommer ind på arbejdsmarkedet, er også den generation, der skal være der længst. Derfor har vi det lange lys på, selv om pensionen ligger langt ude i fremtiden, siger Mathias Vinholdt, formand for DEF Ungdom.

Læs selve aftalen her.

3partsaftale screen