DEF: Pas på kvaliteten i uddannelserne

Uden kontakt med arbejdsgivere og faglærte risikerer erhvervsuddannelserne at miste kvalitet.

Trods gode elementer og en overordnet god hensigt risikerer regeringens forslag på erhvervsuddannelsesområdet at gøre stor skade på selvsamme uddannelser. Det siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund i en kommentar til regeringens nye udspil om fremtidens erhvervsuddannelser.

Det forholder sig nemlig sådan, at regeringens forslag vil overlade store dele af indretningen af erhvervsuddannelserne og indholdet i svendeprøver til de enkelte lokale erhvervsskoler. Det sker på trods af de seneste års forøgede søgning til elektrikeruddannelsen.

- Der er mange gode takter i udspillet, når det gælder udfordringen med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for unge, også når det gælder flere praktikpladser. Men det undrer mig, at regeringen vil svække arbejdsgivernes og de faglærtes fælles ansvar for uddannelserne. Fjerner man det fælles ansvar, så forsvinder nærheden til virksomhederne og arbejdspladserne. Vi har brug for flere dygtige faglærte, ikke dårligere kvalitet, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Han opfordrer derfor regeringen til at gå i dialog med virksomheder, arbejdsgivere og fagforeninger om, hvordan man kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for unge i Danmark, og samtidigt fastholde den tætte sammenhæng mellem brancherne og de enkelte uddannelser.

De seneste år har der været en massiv tilgang af lærlinge til elektrikeruddannelsen, hvor søgningen steg med 16-17 procent i både 2016 og 2017.

- Jeg er overbevist om, at den større søgning skyldes den forøgede kvalitet i uddannelsen. Sammen med arbejdsgiverne har vi skabt en uddannelse, der passer endnu bedre til el-branchens behov, nu og i fremtiden. I dag kan en elektriker benytte sin uddannelse alle steder i landet, og virksomhederne ved, hvad de kan forvente af kompetencer. Svækker man derimod den nationale standard for uddannelsernes indhold og lader svendeprøverne være op til helt lokale behov, så kaster man fremtidens faglærte og virksomhedernes vækst ud i et unødvendigt eksperiment, siger Jørgen Juul Rasmussen.


Fakta:

  • Elektrikeruddannelsen er udviklet af TEKNIQ – installationsbranchens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation samt elektrikerne i Dansk El-Forbund.
  • Søgningen til elektrikeruddannelsen er steget med 16-17 % i både 2016 og 2017, og den høje søgning er fortsat i 2018
  • Uddannelsen blev ændret i 2015, og har nu et fælles forløb de første to år, som sikrer, at alle elektrikere har det samme faglige kompetencegrundlag. Derefter følger to års modulopbygget målretning af uddannelsen. Se mere på www.elektrikeruddannelsen.dk.
  • TEKNIQ og Dansk El-Forbund samarbejder om elektrikeruddannelsen via uddannelsessekretariatet EVU. Blik- og Rørarbejderforbundet indgår også i samarbejdet. EVU betales af midler fra de tre parters medlemmer blandt virksomheder, vvs-teknikere og elektrikere. Se mere på www.evu.dk.
  • De seneste års udvikling af elektrikeruddannelsen bygger på TEKNIQ’s og Dansk El-Forbunds fælles analyser af den teknologiske udvikling og fremtidens behov i el-branchen.