DEF: Pæn medlemstilgang i september

Udviklingen er tilbage på sporet efter en mindre sommerdukkert

Så er der igen gode nyheder i Dansk El-Forbunds medlemsstatistik. Efter en kølig sommerdukkert viser tallene for september atter en pæn fremgang.

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik: diagram september 2019

Som altid er fremgangen især båret af nye lærlingemedlemmer. Opgørelsen viser en samlet tilgang på 193 lærlinge og en samlet afgang af svende på tre. Altså et nettoresultat på plus 190.

Afgangen af svende er logisk, idet ingen tælles med to gange i opgørelsen: Lærlinge figurerer som nye medlemmer, når de meldes ind, og når de siden skifter status og bliver svende, tælles de ikke med igen som en tilgang på ’svendekontoen’. Samtidig er der et vist frafald af svende som følge af skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald.

Med opgørelsen af tallene for september er også den kvartalsmæssige opgørelse af medlemsudviklingen i de enkelte afdelinger klar. Den viser blandt andet, at samtlige afdelinger i september havde flere medlemmer end 12 måneder tidligere – nogle i lidt højere og nogle i lidt mindre grad.

Størst fremgang har der været i København, hvor antallet af lærlingemedlemmer er steget ganske markant (se diagrammet herunder). I oktober 2018 var tallet for denne gruppe 996, mens det i september 2019 er steget til 1.344. Antallet af afdelingens medlemmer i de øvrige kategorier er næsten uændret gennem de seneste 12 måneder.

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik - afdelinger: diagram København september 2019