DEF om fusion: Et vigtigt og historisk resultat

Dansk EL-Forbund stemte ja til en historisk sammenlægning af hovedorganisationerne LO og FTF, som kommer til at repræsentere 1,5 millioner danske lønmodtagere – Vi har valgt fællesskabet, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen

Fredag den 13. april 2018 blev en historisk dag i dansk fagbevægelse. Her samledes de delegerede fra LO’s og FTF’s medlemsforbund – heriblandt 12 delegerede fra Dansk El-Forbund – i Odense til ekstraordinære kongresser for at tage stilling til en eventuel sammenlægning af de to hovedorganisationer. På begge kongresser blev der opnået det nødvendige to tredjedeles flertal, der skulle til for at stifte en ny fælles hovedorganisation, som kommer til at stå i spidsen for sammenlagt 1,5 millioner lønmodtagere.

Hos LO blev det et overbevisende ja: Kun 11 stemte nej, og 389 stemte for. På FTF-siden stemte 71,4 procent af de delegerede for fusionen, mens 28,6 stemte nej.

Den nye hovedorganisation for 1,5 millioner lønmodtagere bliver en realitet fra d. 1. januar 2019. Foto: Allan Holm Pedersen. 

’Et historisk resultat’

På trods af en vis portion skepsis fra starten vedtog Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse tidligere på året, at man ville stemme ja til den nye store hovedorganisation. Derfor er forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen godt tilfreds med resultatet på de to ekstraordinære kongresser.  

- Det er et vigtigt og historisk resultat, også for elektrikerne. Vi har valgt fællesskabet, og vi vil arbejde aktivt for, at det bliver en stærk organisation. Det er der brug for i fremtiden og helt aktuelt i de igangværende forhandlinger om overenskomsterne for de offentligt ansatte, lyder det fra forbundsformanden.

Skeptiske elektrikere

Sammenlægningen af LO og FTF er resultatet af beslutninger på hovedorganisationernes ordinære kongresser i 2015. Her vedtog de delegerede at sætte gang i en proces for at afklare grundlaget for en eventuel ny fælles hovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer. Fra starten har Dansk El-Forbund forholdt sig skeptisk til en fusion mellem LO og FTF, når det gjaldt den økonomiske konstruktion og den lokale struktur. Derfor var forbundet tilbage i 2015 med til at foreslå en mere dybtgående forberedelse af den ny hovedorganisation.

’Et bedre resultat’

– Det har været en lang proces, der startede i 2015. Dengang sagde vi ’stop en halv – lad os få en grundig og ordentlig proces’. Hvis vi ikke havde gjort det dengang, var der risiko for, at et snævert flertal havde vedtaget en ny hovedorganisation på et for usikkert grundlag. Men tingene har rykket sig siden da, og det var det, vi håbede på: Et bedre resultat i sidste ende. Det har vi nu fået, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Den nye hovedorganisation får sig et navn i løbet af efteråret 2018, og den ser dagens lys den 1. januar 2019.