DEF: Nyt regeringsgrundlag har både tidsler og gode toner

Der er både tidsler og gode toner i den nye regerings grundlag, mener formanden for Dansk El-Forbund Benny Yssing

screen regeringen

Den nye regering har præsenteret sit regeringsgrundlag, og det får på forskellige områder betydning for medlemmerne i Dansk El-Forbund (DEF). Forbundsformand Benny Yssing peger især på fire områder: Regeringen vil fjerne store bededag og ændre pensionssystemet, men vil også investere i uddannelser og den grønne omstilling.

Endelig er der spørgsmålet om beløbsgrænsen og udenlandsk arbejdskraft.

Store bededag og stop for seniorpensionen er tidsler

– Det er et par ubehagelige tidsler. Regeringen vil fjerne en fridag om året, og det griber ind i vores aftaler, ligesom vi ved, at mange kolleger allerede nu løber ekstra stærkt på arbejdet. Så det er i den grad en tidsel, partierne gerne må luge væk igen, når de får tænkt sig om, understreger Benny Yssing.

Samme opfordring har han, når det gælder ændringerne i seniorpensionen og retten til tidlig pension.

– Der må også godt blive luget lidt, når det handler om ændringerne i seniorpensionen. Det er godt, at man nu kan få ret til tidlig pension, også selv om man er nedslidt efter færre år på arbejdsmarkedet, men vi har mange medlemmer, der starter tidligt. Så vi håber, at regeringen vil få belyst de uheldige konsekvenser, ændringerne vil få. I den forbindelse bør der også komme en øget satsning på arbejdsmiljøet.

Klar til dialog om bedre uddannelser

Blandt de gode toner er, at regeringen vil investere omfattende i både erhvervsuddannelserne og voksen-og efteruddannelserne.

– Det er glædeligt med den markante fokus på erhvervsuddannelserne. Sammen med arbejdsgiverne har vi påvist, at der er brug for investeringer i udstyr og bedre pædagogik.

– Så vi glæder os til at diskutere med regeringen, hvordan det skal gøres konkret. Vi er klar til dialogen, så det bliver investeringer, der gør en reel forskel for erhvervsuddannelserne, siger forbundsformanden.

Når det gælder videre- og efteruddannelserne, så har DEF tidligere investeret omkring 14 millioner kroner i at give medlemmerne adgang til for eksempel uddannelsen som energiteknolog på erhvervsakademierne. ´

– Så vi har vist, at der er brug for et boost til erhvervsakademierne på det el-tekniske område, og jeg ser frem til, at regeringen også vil prioritere denne del af de videregående uddannelser. Når praktisk erfaring kobles med ny teori, så er det med til at styrke den grønne omstilling, siger Benny Yssing.

Den grønne omstilling og det el-tekniske område

Den nye regering satser på en hurtigere grøn omstilling, blandt andet gennem etableringen af en national energikrisestab.

– Energieffektivitet bør komme ind i kernen af omstillingen, så vi når målene hurtigst muligt. Der har vi noget at byde på fra det el-tekniske område, og vi ser derfor frem til at blive involveret.

– Der er brug for, at der bliver en langt bedre koordinering mellem på den ene side udbygningen af den grønne energiproduktion og energinettet og på den anden side de lokale muligheder for kompetenceudvikling og beskæftigelsesforhold, mener Benny Yssing.

Beløbsgrænsen og udenlandsk arbejdskraft

DEF-formanden ser det som positivt, at regeringen vil øge indsatsen mod social dumping, og at en yderligere sænkning af beløbsgrænsen kun bliver til virksomheder med ordnede løn- og arbejdsvilkår.

– Lad os dog sige det lige ud: Det skal kun gælde for virksomheder med anerkendte overenskomster. Og snyder man sine udenlandske medarbejdere, så skal man miste muligheden med det samme, foreslår Benny Yssing.