DEF mobiliserer forud for OK23

Elektrikerne sætter alle sejl til i optakten til overenskomstforhandlingerne i 2023

Elektrikeren nr. 1-02

En særlig hjemmeside, opsøgende aktiviteter, prøveafstemninger, debat på sociale medier, møder og trykte materialer: Dansk El-Forbund (DEF) sætter alle sejl til for at involvere medlemmerne forud for de kommende overenskomstforhandlinger på det private område i 2023. 

Ud over de nævnte aktiviteter er der også planlagt en undersøgelse via udsendelse af spørgeskemaer, som er målrettet de områder, elektrikerne arbejder på. De enkelte medlemmer får således mange muligheder for at præge de krav, der senere vil blive stillet. Processen handler også om afstemning af forventninger, fortæller forbundssekretær Christian Rosenkvist Elgaard i fagbladet Elektrikeren:

– Det er her, debatten er så vigtig. At vi får talt med hinanden om, hvad der er ønskeligt, og hvad der er realistisk. Og forhandlerne skal have et klart billede af, hvad der er absolutte topprioriteter.

Medlemsdebatten gennemføres fra nu og frem til sensommeren, hvor forbundets hovedbestyrelse tager stilling til de endelige krav, der skal fremsættes. Sammenlignet med forløbet forud for forhandlingerne i 2020 er situationen i år lidt speciel, fordi corona spiller med som blind makker: Det er stadig usikkert, hvad der kan lade sig gøre, når det gælder fysiske møder, men uanset pandemien har forbundet altså iværksat mange aktiviteter for at sikre størst mulig medlemsdeltagelse.

Ved overenskomstfornyelsen i 2020 fik DEF en stemmeprocent på 64. Det er i den sammenhæng ganske højt. Læs mere i Elektrikeren på side 6 og på okdef.dk.