DEF: Misvisende tal om arbejdsløse elektrikere

Styrelse har lavet en undersøgelse, hvis resultater ikke afspejler den virkelige verden, mener Dansk El-Forbund

Arbejdsløse har pligt til at være aktivt jobsøgende, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) følger via en såkaldt benchmarking med i, om de nu rent faktisk også er det. Dagens positive nyhed fra styrelsen er, at langt de fleste dagpengemodtagere søger job, som de skal.

STAR-tabel

Med benchmarkingen kan man følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser, og meningen er, at den skal understøtte a-kassernes rådighedsarbejde. Dagens kedelige nyhed er så, at de arbejdsløse medlemmer af Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse ifølge benchmarkingen er de klart dårligste til at leve op til kravene om aktiv jobsøgning.

Indsigelse

Men tallene afspejler ikke den virkelige verden, konstaterer næstformand i DEF Jan Jensen. Han fortæller også, at forbundet og a-kassen har gjort indsigelse mod den måde, tallene gøres op på.

Benchmarkingen fortæller således, at næsten 12 procent af elektrikerne har fået en rød smiley for ikke at leve op til kravene om jobsøgning. Under halvdelen får en grøn smiley for at leve helt op til kravene. De tilsvarende tal for alle dagpengemodtagere er henholdsvis 3,7 procent og 77,3 procent.

– Ja, tallene kunne godt mere end antyde, at elektrikerne ikke gider søge job, når de er på dagpenge. Men faktisk forholder det sig stik modsat, og det er derfor, vi er meget kede af den måde, opgørelsen laves på, siger Jan Jensen.

Lav arbejdsløshed

Han forklarer, at for elektrikerne i forbundets a-kasse er situationen den, at arbejdsløsheden er historisk lav – pt. under en procent – og at mange næsten kun lige når at registrere sig som arbejdsløse, inden de igen er i job. Derfor får de heller ikke registreret nogen jobsøgning, men står kun som personer, der har været arbejdsløse i en periode, og som ikke har været aktivt søgende.

– Forfatteren Mark Twain er citeret for, at der er tre slags løgne: Løgn, forbandet løgn og statistik. Det passer jo fint – i dette tilfælde, siger Jan Jensen med et smil: En stor del af hans arbejde består i at udarbejde statistik om forhold i forbindelse med DEF’s medlems-, beskæftigelses- og uddannelsessituation.

Næstformandens argumentation understøttes dog også af STARs egen statistik: Den fortæller, at ’grundpopulationen’ – altså det samlede antal – af dagpengemodtagere blandt elektrikerne er markant lavere end i alle andre a-kasser.

bench-udvikling landsgns