DEF-ja til sammenlægning af LO og FTF

Forbundets hovedbestyrelse har sagt ja til fusion mellem hovedorganisationer

De to hovedorganisationer for lønmodtagere LO og FTF skal fredag tage stilling til, om der skal indkaldes til ekstraordinære kongresser med henblik på en sammenlægning af de to organisationer. Dansk El-Forbunds (DEF) hovedbestyrelse har netop lettet vejen en smule for LO ved at vedtage, at man vil stemme ja.

jjr - kontorfoto

Afgørelsen, der blev truffet på et ekstraordinært møde tirsdag, var ventet med en vis spænding, idet forbundet tidligere har forholdt sig kritisk til en sammenlægning. Og forbundet forholder sig fortsat kritisk til visse punkter i grundlaget for den nye hovedorganisation. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, der ses på billedet herover, forklarer:

– Det har været en lang proces, der startede i 2015. Dengang sagde vi ’stop en halv – lad os få en grundig og ordentlig proces’. Hvis vi ikke havde gjort det dengang, var der risiko for, at et snævert flertal havde vedtaget en ny hovedorganisation på et for usikkert grundlag.

– Ikke alt er løst tilfredsstillende, men det samlede resultat er forbedret på afgørende punkter, og der er ikke noget, vi ikke kan leve med. Vi har løbende drøftet spørgsmålet i hovedbestyrelsen, og efter grundige overvejelser har et flertal nu truffet denne beslutning.

De punkter, hvor DEF fortsat forholder sig kritisk, drejer sig blandt andet om den økonomiske konstruktion og den lokale struktur i den nye hovedorganisation. Forbundet vil fortsat arbejde for at styrke hovedorganisationens politiske position og på at sikre balancen mellem forskellige typer uddannelser.

– Medlemmerne fortjener også, at vi undgår intern splittelse og uro. Så vi tager en for holdet og vil arbejde for at gøre vores indflydelse gældende på de punkter, hvor vi stiller os kritisk, siger forbundsformanden.

Hvis hovedorganisationerne fredag siger ja til at fortsætte processen, skal der holdes ekstraordinære kongresser i både LO og FTF i april, hvor de delegerede skal stemme om at nedlægge henholdsvis LO og FTF med henblik på at danne en ny faglig hovedorganisation.