DEF-indsats for hjemsendte elektrikere

Efter en målrettet indsats fra blandt andre Dansk El-Forbund har Folketingets partier besluttet at suspendere dagpengeregel om mindsteudbetaling, som ramte mange corona-hjemsendte elektrikere

- Jeg er glad her lørdag eftermiddag. Nu er corona-hjælpepakken blevet mere retfærdig og ordentlig for de elektrikere, der bliver hjemsendt de sidste dage i en måned. Jeg vil gerne takke både regeringen og partierne i Folketinget, fordi de har lyttet på os, da vi rejste sagen. Folketinget vil nemlig suspendere dagpengereglen om mindsteudbetaling, som allerede har ramt mere end 125 af vores medlemmer.

Sådan lød det i weekenden i et opslag på forbundsformand Jørgen Juul Rasmussens facebookside. Nogle timer forinden var regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om at justere og udvide hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark. I aftalen indgår en suspendering af ’mindsteudbetalingsreglen’ frem til og med d. 30. juni 2020.

Reglen betyder, at man kun kan få udbetalt dagpenge, hvis de som minimum udgør 14,8 timer på en måned. Det vil altså sige, at medarbejdere, der bliver afskediget i slutningen af en måned, ikke kan få dagpenge for de første par dages ledighed, hvis de i løbet af måneden har arbejdet mere end 145,5 timer på det job, som de har mistet.  

Elektrikere ramt af mindsteudbetalingsregel

Normalt skal arbejdsgiveren betale for de to første dages ledighed – de såkaldte G-dage. Men på grund af coronakrisen er reglen trådt ud af kraft. Derfor har ledige elektrikere og andre faggrupper, der er blevet fyret i slutningen af marts og april, ikke fået hverken løn eller dagpenge for to dage. Med aftalen er reglen suspenderet.

Efter at Dansk El-Forbund erfarede, at mange medlemmer blev ramt af mindsteudbetalingsreglen, har forbundet rettet henvendelse til både regering og folketingets partier. DEF-formand Jørgen Juul Rasmussen har skrevet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at gøre opmærksom på problemet, ligesom han har været i løbende dialog med partiernes ordførere på området.

’Åndsvagt og urimeligt’ 

Forbundsformanden glæder sig over, at politikerne med den nye aftale har lyttet til Dansk El-Forbund, Danske A-kasser og andre fagforbund.  

- …det har været åndssvagt og urimeligt, at man er blevet straffet ekstra for at være blevet fyret i slutningen af en måned. Derfor tog vi sammen med andre forbund kontakt til Beskæftigelsesministeriet for at få lavet den regel om. Det er der gudskelov blevet lyttet til, så de ledige kan få dagpenge fra første dag som ledig, også selvom de mister arbejdet i slutningen af en måned, udtaler Jørgen Juul Rasmussen til A4 Arbejdsliv.

DEF betaler 

Dansk El-Forbund har tidligere besluttet selv at betale for de medlemmer, der var ramt af mindsteudbetalingsreglen. Det vil forbundet fortsætte med at gøre for dem, der er blevet ramt, inden den nye aftale faldt på plads. Det er især timelønnede elektrikere, der har været ramt af reglen, og i Dansk El-Forbund er medlemmernes arbejdsløshed under coronakrisen steget fra én procent til fem procent.

På DEF’s temaside def.dk/coronavirus kan du finde en række svar på de oftest stillede spørgsmål om, hvordan du som elektriker skal forholde dig, hvis din hverdag bliver påvirket af coronakrisen.