DEF i fælles OK18-kampagne

Over 100 faglige organisationer, heriblandt Dansk El-Forbund, er gået sammen om OK18-kampagnen ’En løsning for alle’

Dansk El-Forbund (DEF) har sammen med flere end 100 andre faglige organisationer lanceret en stor fælles OK18-kampagne under sloganet ’En Løsning For Alle’. Kampagnen udspringer af musketer-eden i de igangværende overenskomstforhandlinger, og den er synlig i hele landet i gadebilledet, på busser, online og på de sociale medier. Organisationerne repræsenterer over 800.000 offentligt ansatte - heriblandt elektrikere - i staten, regionerne og kommunerne.

Sloganet 'En løsning for alle' bruges flittigt på de sociale medier af repræsentanter fra de over 100 faglige organisationer, der står bag OK18-kampagnen. Her er det forbundsformand i DEF Jørgen Juul Rasmussen, der bakker op.

Foto: Benjamin Rothenborg Vibe

Bak op om de offentligt ansatte!

Du kan læse mere om kampagnen på www.enløsningforalle.dk, hvor du også kan tilmelde dig et nyhedsbrev, som løbende orienterer om OK18-udviklingen og gør opmærksom på for eksempel lokale aktiviteter. Flere end 40.000 danskere har allerede vist deres opbakning.

Elektrikernes løngab

DEF forhandler om de såkaldte håndværkeroverenskomster for stat, regioner og kommuner. Det sker i samarbejde med en række andre forbund. Den aktuelle lønstatistik viser, at offentligt ansatte elektrikere har en timeløn på 190,02 kroner, mens det samlede landsgennemsnit for alle elektrikere er 199,22 kroner. Det ønsker man forbedret. Derudover har DEF en række krav om blandt andet efteruddannelse, fritvalgskonto og seniorordninger.

DEF informerer om OK18

DEF vil informere de berørte medlemmer, hvis en strejke er umiddelbart forestående. Bliver der til gengæld nået et resultat ved forhandlingerne, sættes dette til urafstemning blandt medlemmerne.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling i Dansk El-Forbund.