DEF: Hold fri, når du har ferie

Et godt tip: Lad være med at læse arbejdsmails i ferien

mobil ferie strand

Flere og flere har på arbejdet fået telefoner og mailadresser, som også bruges privat. Dermed bliver der også flere og flere, der ’lige tjekker’ jobmailen, selv om kalenderen egentlig melder om ferie.

Måske sniger der sig også en mail eller to fra arbejdsgiveren ind. Det kan være almindelig information om forholdene på arbejdspladsen, eller det kan måske være en opfordring til lige at give et nap med ved en særlig situation.

Hvis man læser arbejdsmailen – uanset om man reagerer på den eller ej – kommer man rent faktisk også til at arbejde i sin ferie. Uden kompensation vel at mærke.

Autosvar og forventninger

– Man skal sætte autosvareren til og her fortælle, at mails ikke bliver læst eller besvaret i ferien. Så enkelt kan det klares, siger forbundssekretær i Dansk El-Forbund (DEF) Christian Rosenkvist Elgaard.

Mange har også sat dette autosvar til, men holder alligevel øje med, hvad der lander i indboksen. Problemet begynder for alvor, hvis man reagerer på mailstrømmen:

– Hvis man altid eller ofte svarer på henvendelser, selv om man har fri eller ferie, så skaber man også en forventning hos omgivelserne om, at det er i orden at henvende sig: ’Han/hun svarer jo altid på mailen’, siger Christian Rosenkvist Elgaard.

Klare regler

Forholdene vedrørende ferie er fastlagt i overenskomsterne og i ferieloven. Og sagen er ganske klar: Man har ferie, når man har ferie, og hvis ferien skal afbrydes af arbejde, skal der mere til end bare en henvendelse pr. mail, siger advokat i DEF Cecilia Ricard:

– Som udgangspunkt kan arbejdsgiveren ikke afbryde en medarbejders ferie. Og slet ikke via mails: Man kan bare lade være med at læse dem. Og ferieloven siger klart, at allerede påbegyndt ferie ikke kan afbrydes.

Bestemmelserne om varsling og tilrettelæggelse af ferien fremgår af ferielovens § 15. Her fortæller stk. 3, at hvis ’væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie’.

Hvis det sker, skal lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Men der er her tale om en sen ændring af en planlagt ferie. Afsnittet sluttes nemlig med en konstatering af, at allerede begyndt ferie ikke kan afbrydes.

At man selv kan vælge at afbryde en ferie på grund af eksempelvis en krise- eller katastrofesituation er så en anden sag. Loven siger heller ikke noget om, at man ikke selv må afbryde sin ferie ved at læse mails. Men så er man selv ude om det.