DEF: EU skal ikke blande sig i løn

EU-kommissionen har præsenteret et udspil til en kommende EU-mindsteløn. - Men EU skal ikke blande sig i lønforhold. Det er i strid med EU-traktaten, og vi vil kæmpe imod det, siger forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen

EU-Kommissionen ønsker at sikre bedre arbejdsforhold gennem en europæisk mindsteløn.  

- Men det giver ikke mening. Alt andet lige vil den blive så lav, at det er meningsløst efter danske forhold. Vi og de andre nordiske lande har gode traditioner med at forhandle og løfte lønningerne mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Det skal vi fortsætte med. Jeg så da gerne mindstelønnen hævet som et værn mod social dumping, men det er en kamp vi tager herhjemme i vores eget forhandlingssystem, understreger Jørgen Juul Rasmussen. 

Forbundsformanden er bekymret, fordi erfaringen viser, at selv om EU-kommissionens udspil måske virker blødt overfor medlemslandene, så er der stor risiko for, at EU-domstolen efterfølgende dømmer langt mere aggressivt overfor de enkelte lande. 

- Vi har ikke brug for, at politikere på Christiansborg eller i EU pludselig skal bestemme over lønnen og arbejdsvilkårene. I det politiske liv svinger det mellem venstre og højre og pludselig kan der ske uforudsete ting i Bruxelles eller bag murerne på Christiansborg, så nej, vores lønninger og arbejdsvilkår skal ikke være en del af finanslovsforhandlingerne.

Nu arbejder Dansk El- Forbund videre mod EU-kommissionens initiativ gennem FH, CO Industri samt BAT-kartellet. Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse skal det i øvrigt drøfte sagen på sit kommende møde den 18. november sammen med Bente Sorgenfrei, næstformand i FH og Marianne Vind, medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet.