DEF: EU-mindsteløn i modstrid med EU-traktaten

Forbundets hovedbestyrelse tager afstand fra forslag

eu-mindsteløn illustration

Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse protesterer kraftigt mod forslaget om en EU-mindsteløn fra EU-kommissionen. Hovedbestyrelsen har drøftet sagen på et møde, hvor også Bente Sorgenfrei, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og Marianne Vind, Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, deltog.

Det førte til en udtalelse, hvor hovedbestyrelsen slår fast, at EU-kommissionens forslag er klart i modstrid med EU-traktaten:  

”Vi vil kæmpe imod det. EU skal ikke blande sig i lønforhold.

EU-Kommissionen ønsker at sikre bedre arbejdsforhold gennem en europæisk mindsteløn, men alt andet lige vil den blive så lav, at det er meningsløst efter danske forhold.

Vi har ikke brug for, at politikere på Christiansborg eller i EU pludselig skal bestemme over lønnen og arbejdsvilkårene. Vores lønninger og arbejdsvilkår skal ikke være en del af finanslovsforhandlingerne eller topmøder i Bruxelles.

Vi og de andre nordiske lande har gode traditioner med at forhandle og løfte lønningerne mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Det skal vi fortsætte med.

Lave lønninger og dårlige arbejdsvilkår er et problem mange steder i Europa, men en europæisk mindsteløn er ikke svaret til gavn for lønmodtagerne. Derimod kan en forbedring af det europæiske udbudsdirektiv være en langt mere omfattende og realistisk vej til bedre vilkår i hele Europa.

Vi vil fortsætte indsatsen mod EU-kommissionens initiativ gennem FH, CO-industri samt BAT-kartellet.”