DEF: Energipolitikken er i fare for at miste balancen

- Der er store gevinster at hente ved selv små investeringer i at gøre vores bygninger mere energieffektive, skriver Dansk El-Forbund, Tekniq og Blik- og Rørarbejderforbundet i et fælles indlæg i Berlingske Business

’Energipolitikken er i fare for at miste balancen’. Sådan lyder overskriften på et fælles indlæg i Berlingske Business fra forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer og administrerende direktør i Tekniq Installationsbranchen Niels Jørgen Hansen.

Indlægget er et fælles opråb til politikerne om ikke at glemme energieffektiviseringerne - og en påmindelse om, at man i hele energibranchen i denne tid holder vejret og venter i spænding på at se regeringens udspil til et nyt energiforlig.

På den baggrund opfordrer Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Tekniq til, at man lader sig inspirere af de høje ambitioner, som den fælles installationsbranche har for vedvarende energi, og overfører dem til ’nye grønne ambitioner om at spare på energien i bygninger og i industrien', lyder det i debatindlægget, som er bragt i Berlingske Business d. 24. april 2018.

Du kan læse hele indlægget herunder eller via dette LINK.

Af forbundsformand for Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet Max Meyer og administrerende direktør for TEKNIQ Installationsbranchen Niels Jørgen Hansen

'Aktører i hele energi­branchen holder i denne tid vejret og venter i spænding på at se regeringens udspil til et nyt energiforlig. For der er meget på spil, og politikerne skal passe gevaldigt på, at den på mange måder succesrige udbygning af den vedvarende energi ikke bliver en sovepude, når energiforliget skal forhandles endeligt på plads.

Vi har ellers meget at være stolte af. Danmark har gennem mange år været en pioner inden for den grønne omstilling og udbygning af vedvarende energi. Energistyrelsen kom for nylig med deres foreløbige energistatistik for 2017, som viser, at både andelen af vedvarende energi i energi­forbruget, og selvforsynings­graden steg i 2017.

Men vedvarende energi alene er ikke nok til at sikre den grønne omstilling. Som Jens Joel (S) og Jeppe Kofod (S) påpegede i Berlingske 18. april, er det bydende nødvendigt, at vi samtidig satser på omfattende energi­effektivisering. For den grønneste energi er den, vi ikke bruger.

Vi opfordrer derfor til, at alle parter lader sig inspirere af de høje ambitioner, vi har for vedvarende energi, og overfører dem til nye grønne ambitioner om at spare på energien i vores bygninger og i industrien.

For her ser fremtiden mere sort end grøn ud. De foreløbige signaler fra Christiansborg tyder på, at regeringen vil afskaffe energi­spareindsatsen – til trods for, at de fleste aktører i energibranchen efterlyser en ny, forbedret og mere effektiv energispareordning.

Dermed vil hovedvægten i energipolitikken entydigt blive lagt på udbygningen af den vedvarende energi – med fare for, at den grønne omstilling mister ­balancen.

40 procent af det samlede danske energiforbrug anvendes i dag i bygninger. Det er derfor ikke bare oplagt, men afgørende for den grønne omstilling, at vi også vender blikket mod bygningernes indre og de tekniske installationer, hvis vi vil styrke energieffektiviteten. Og der er store gevinster at hente med selv beskedne investeringer.

For eksempel har beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut vist, at man i 2050 vil kunne spare 45 procent af energien i forhold til 2011 ved at indføre ventilation med varmegenvinding i bygninger – hvis man tænker det ind i renoveringer, der alligevel skal udføres.

Ved at fokusere på de tekniske energieffektiviseringer gør vi os samtidig mindre afhængige af en energiproduktion, hvor pris­strukturer og produktionsformer hele tiden forandres. Og som en ekstra bonus får vi både bedre komfort og indeklima.

Alt dette risikerer dog at gå tabt, hvis vi lader energiaftalen hinke ind i fremtiden. I stedet håber vi, at de politiske parter vil arbejde hårdt og målrettet på at sikre et bredt forlig, som skaber en fremtidig energipolitik, der går på to ben med ligevægt mellem energiforsyning og energieffek­tivisering.'