DEF: Energiaftale okay, men …

Dansk El-Forbund har tidligere efterlyst fokus på og penge til energibesparelser. Sådan er det fortsat efter fredagens brede aftale

I en sjælden grad af enighed vedtog Folketinget fredag en aftale på energiområdet: Alle partier står bag aftalen, der blandt andet indebærer etablering af tre havvindmølleparker på samlet mindst 2400 MW frem mod 2030, og at der afsættes 4,2 mia. kroner til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris.

energiaftale screenshot

Aftalen har fået mange roser med på vejen fra forskellige sider, men nogle af stilkene har torne – blandt andet fra organisationer i bygge- og anlægsbranchen. Således er der ’kun’ afsat 500 mio. kroner til energibesparelser og -optimering: Dette punkt har der været særlig opmærksomhed på fra byggeriets organisationer forud for aftalen.

– Dette er bedre, end hvis tilskuddene helt var fjernet, som der på et tidspunkt var lagt op til. Men vi mener fortsat, at den grønne omstilling bør ’gå på to ben’: Altså satsningen på vedvarende energi skal bakkes op af en fornuftig energispareindsats, siger forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen.

– Nu er aftalen, som den er, og så må vi få det bedst mulige ud af den. Måske bliver der mulighed for at rette op på skævheden senere, og det er trods alt betryggende, at energipolitikken fremover hviler på så bredt en grundlag, mener han.

Men kan finde mere om energiaftalen og også hele teksten her.