DEF: En god trepartsaftale for vores erhvervsuddannelser

Dansk El-Forbund har deltaget i forhandlingerne om en ny trepartsaftale, der afsætter 500 mio. kr. årligt til at skabe flere praktikpladser og styrke erhvervsuddannelserne

Klokken 05.15 natten til lørdag d. 21. november lykkedes det Dansk El-Forbund (DEF) og den øvrige fagbevægelse at blive enige med arbejdsgiverne og regeringen om en ny trepartsaftale om en stærkere indsats for flere praktikpladser og styrkede erhvervsuddannelser.

DEF har deltaget på flere niveauer i forhandlingerne om trepartsaftalen, der afsætter 500 mio. kr. årligt fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til at flere unge kan få lærepladser og gennemføre en erhvervsuddannelse. Trepartsaftalen med titlen ’Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar’ indebærer en ambitiøs målsætning om, at 80 procent af de unge skal have en læreplads, når de afslutter grundforløbet. I dag er det kun cirka halvdelen, der har en læreplads ved grundforløbets afslutning. 

I DEF glæder næstformand Benny Yssing sig over aftalen, der blandt andet betyder en styrkelse af de faglige udvalgs roller og opgaver, når det gælder det opsøgende arbejde sammen med skolerne om få virksomheder godkendt til at oprette praktikpladser, 80 mio. kr. fra 2022 til en højere ydelse til SKP-elever (elever i skolepraktik), midler til en øget kvalitet i skolepraktikken, en afskaffelse af ordningen om ’fordelsuddannelser’ og færre korte uddannelsesaftaler (fra 2022 bliver det kun muligt for en virksomhed at indgå én kort lærepladsaftale med samme lærling). Derud over medfører aftalen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal kigge nærmere på rammerne for fremtidens erhvervsuddannelsessystem.  

- Det har været nogle lange og komplicerede forhandlinger, men jeg glæder mig over, at vi nu er lykkedes med at komme i mål med en god trepartsaftale, der kan sikre flere faglærte til gavn for hele Danmark. Aftalen er godt nyt for elektrikeruddannelsen og vores øvrige erhvervsuddannelser, for vi får brug for masser af faglærte elektrikere og andre faggrupper - ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling, hvor elektrikere og teknikere spiller en vigtig rolle, siger Benny Yssing.

Du kan læse hele aftaleteksten i ’Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar’ HER.