DEF: Bedre forhold for syge

Forbundet deltager i samarbejde om bedre lovgivning i forbindelse med blandt andet førtidspension og fleksjob

I dag har et samarbejde blandt i øjeblikket 62 faglige og sociale organisationer åbnet en fælles hjemmeside, der har til formål at sikre opbakning til seks konkrete forslag, der skal forbedre situationen for personer med nedsat arbejdsevne. Baggrunden er de problemer, der blev skabt i kølvandet på den reform af fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013.

værdig reform SD

– Vi har i mange tilfælde oplevet vores medlemmer blive trukket rundt i manegen og set, at deres i forvejen vanskelige situation er blevet endnu værre i stedet for at blive forbedret. Så vi støtter selvfølgelig 100 procent op bag initiativet.

Sådan siger socialrådgiver i Dansk El-Forbund (DEF) Lotte Fischer om årsagen til, at DEF er at finde blandt de 62 organisationer. Hun har i sit arbejde selv flere af de mennesker, der har mærket følgerne af reformen, tæt inde på livet.

– Udgangspunktet var fornuftigt nok og handlede om, at flere skulle bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet i større eller mindre grad. Men det er desværre i alt for mange tilfælde endt med, at disse personer – hvad enten de er blevet syge eller har været ude for arbejdsulykker – er blevet trukket gennem årelange arbejdsprøvningsforløb, som dels ikke har givet reelle billeder af, hvad de kan og ikke kan, dels ikke har hjulpet dem tilbage til arbejdsmarkedet.

– Mange af disse forløb har været både meget opslidende og fuldstændig uværdige for den enkelte. Derfor har vores samarbejde også navnet ’VærdigReform’, siger socialrådgiveren.  

Reformen står for at skulle tages op til politisk revurdering, og samarbejdet har i den forbindelse opstillet seks konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen. Forslagene præsenteres på den nye hjemmeside og handler blandt andet om, at borgeren får mere at skulle have sagt – i form af retskrav – i forbindelse med ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Den generelle overskrift for kravene er ”Afskaf indholdstomme ressourceforløb og giv førtidspension til dem der virkelig har behov”.