DEF bakker op om nyt dagpengeforslag

Tiden under corona har vist, at Danmark har brug for et dagpengeløft, mener Dansk El-Forbund

Dagpengene skal have et løft i de første måneders ledighed, og udhulingen af den generelle dagpengesats skal stoppes. Det er indholdet i et nyt udspil fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

- Udspillet har det, der er brug for nu. Coronaen har vist, at alle pludselig kan blive arbejdsløse. Nu foreslår FH en bedre økonomisk tryghed. Det har elektrikere og andre brug for, hvis de bliver arbejdsløse, siger Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand for Dansk El-Forbund.

Udspillet fra FH lægger 2.000 kroner ovenpå de første tre måneders maksimale dagpenge for de, som har været medlem af a-kassen i to år. For dem, der har været medlem af a-kassen i mere end fire år, lægges 4.000 kroner oven i de maksimale dagpenge for første tre måneder.

- Under coronaen kan man få 110 procent dagpenge, hvis man som arbejdsløs er på efteruddannelse og 120 procent, hvis man er på arbejdsfordeling i virksomheden. Og det er godt, men en elektriker, der pludselig bliver ledig efter at have arbejdet i en mindre installationsvirksomhed, har også brug for et dagpengeløft, selv om arbejdsfordeling måske ikke er en mulighed. For os er forslaget helt på sin plads, fortæller Jørgen Juul Rasmussen.

Forbundsformanden understreger, at forslaget alene gælder for medlemmer i a-kasserne.

- Sådan er det, man må selv tage sin del af ansvaret og være med i både a-kasse og fagforening. Og så må vi sammen i fagforeningen kæmpe for, at det bliver en endnu bedre sikring at være med i a-kassen. Først fik vi de 110 procent og 120 procent igennem ved trepartsforhandlinger, og nu slår vi et slag for et permanent løft af hele systemet, understreger forbundsformanden.

Sammen med de øvrige fagforeninger vil Dansk El-Forbund i de kommende måneder arbejde på at overbevise regeringen og partierne på Christiansborg om fornuften i forslaget. Du kan læse hele forslaget på fho.dk.

Fakta: Det koster arbejdsløshed for de ledige og deres familier i dag:

En Gallup-undersøgelse for Danske A-kasser viste i november 2020, at 69 procent af de ledige med hjemmeboende børn i høj grad eller nogen grad måtte spare på mad og dagligvarer, fordi de var ledige, mens 53 procent sparede på børnenes sociale aktiviteter og 30 procent på børnenes personlige pleje og helbred. Samtidig fik 52 procent af de ledige i undersøgelsen økonomisk eller materiel hjælp fra familie, venner mv. Mens 79 procent af de ledige med opsparede midler måtte bruge af dem, mens de var ledige.

Fakta om elektrikerne og dagpenge:

  • I 2018 var dagpengedækningen på 41,43 procent af gennemsnitslønnen. Indtægtsforholdet blev altså mere end halveret.
  • I 2018 var gennemsnitfortjenesten for elektrikere 280 kr./timen, mens dagpengesatsen var 116 kr./timen.
  • I årene efter 2018 er lønningerne steget, mens max-dagpengeniveauet er faldet yderligere. Tabet af indtægt ved arbejdsløshed er således endnu større i dag.
  • Beregningen er sket med udgangspunkt i DA’s strukturstatistik. Udregningen af bruttokompensationsgraden udtrykker dagpengenes værdi i forhold til lønniveauet, når der ses bort fra skatter, boligstøtte mv. Det centrale er, at både lønmodtagernes og arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår i lønniveauet, da pensionen afspejler en værdi, som man ikke modtager i tilfælde af arbejdsløshed