DEF advarer mod regeringsforslag om udenlandsk arbejdskraft

Dansk El-Forbund advarer mod at åbne for øget import af udenlandsk arbejdskraft ved at sænke den nuværende beløbsgrænse

Onsdag den 3. oktober præsenterede regeringen sit forslag om at lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft. En central del af udspillet går ud på at sænke den såkaldte beløbsordning for lønmodtagere, der kommer til Danmark fra lande uden for EU. Regeringen foreslår blandt andet, at beløbsgrænsen sænkes fra de nuværende 418.000 kr. til 330.000 kr.

Hos Dansk El-Forbund (DEF) advarer næstformand Jens-Olav Pedersen mod at lempe reglerne for adgangen til Danmark for udenlandsk arbejdskraft.

- Der er ikke brug for at hente elektrikere fra lande udenfor EU, og vi vil i øvrigt meget gerne have os frabedt, at lønnen til elektrikere bliver brugt som begrundelse, siger Jens-Olav Pedersen.

- I dag har vi 319 arbejdsløse og 300 lærlinge i skolepraktik. De kan alle træde ind på en arbejdsplads i morgen. Lad os dog få dem i gang i stedet for at smide omkring os med unødvendige invitationer til lande udenfor EU, uddyber næstformanden.

I de seneste uger har elektrikernes lønninger flere gange nævnt i debatten om adgangen for udenlandsk arbejdskraft til Danmark. DEF’s lønstatistik viser en gennemsnitlig timeløn på 210,84 kroner for en elektriker i København. Tillægger man pension, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og fritvalgsordning er gennemsnitslønnen i København 276 kroner.

- Med vores lønninger kan man allerede i dag hente elektrikere til Danmark uden at komme i karambolage med beløbsgrænsen. For mig at se er en mindre beløbsgrænse alene et forsøg på at presse lønningerne. Det vil jeg advare meget kraftigt imod, understreger Jens-Olav Pedersen.

I sommeren 2017 oplevede DEF, at et firma fra Serbien hentede 44 elektrikere og teknikere til Danmark indenfor de gældende regler. Det skete i samarbejde med TDC og Huawei. Efter kort tid viste det sig, at det serbiske firma Roaming Networks ikke overholdt overenskomsten og lovreglerne for at hente udenlandsk arbejdskraft. TDC opsagde derfor samarbejdet med Roaming Networks, og DEF har siden anlagt sager mod firmaet ved både politiet og Arbejdsretten. Sagen om den manglende overholdelse af overenskomst og love kom dagen efter, at 34 af de serbiske elektrikere og teknikere meldte sig ind i forbundet.

- Med serbersagen i baghovedet kan jeg kun advare mod, at man under en overskrift om mindre bureaukrati vil skabe unødvendige problemer på det danske arbejdsmarked. Når der kan snydes med de nuværende regler, så er der jo ikke nogen grund til at lempe reglerne yderligere, påpeger Jens-Olav Pedersen.