December-fald i nye uddannelsesaftaler

Antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet faldt i december – både i forhold til måneden før og især i forhold til samme måned sidste år

I december blev der indgået 173 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Det fremgår af de nye tal fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik.

Praktikpladsstatistik elektriker december 2018

Der er tale om et lille fald i forhold til november, hvor tallet var 176, men faldet er mere markant, når det sammenlignes med samme måned året før. Her blev der indgået 193 nye aftaler – der er altså indgået 11,5 procent færre aftaler i december 2018 end i december 2017.

Samlet er der dog i 2018 indgået flere nye aftaler end i 2017. Tallene er henholdsvis 2.386 og 2.206, og det giver en stigning på over otte procent.

Ud af de 173 aftaler, der blev indgået i december 2018, var de 72 korte, og 62 var ordinære – de øvrige var restaftaler. Altså en klar overvægt af de korte aftaler, som både Dansk El-Forbund og arbejdsgiverorganisationen Tekniq opfordrer virksomhederne at droppe.

Også set over et helt år er der indgået flere korte end ordinære aftaler. I alt blev der i 2018 indgået 2.386 nye aftaler, og heraf var 943 korte, mens 928 var ordinære – og de øvrige var restaftaler.

Af de 2.386 aftaler, der blev indgået i 2018, blev de 2.323 indgået af mænd. 63 blev altså indgået af kvinder, og det giver en procent på 2,64. I december var procenten dog noget lavere: Af de 173 indgåede aftaler, blev de 172 indgået af mænd ...

Øverst på siden ses det månedlige antal nye aftaler. Herunder ses det seneste års aftaler måned for måned samt tabeller for aftaletyper og køn.

Praktikpladsstatistik elektriker december 2018 - 12 mdr

Praktikpladsstatistik elektriker december 2018 - aftaletyper

Praktikpladsstatistik elektriker december 2018 - aftaletyper 12 mdr

Praktikpladsstatistik elektriker december 2018 - køn

Praktikpladsstatistik elektriker december 2018 - køn 12 mdr