Danske Rederier

Overenskomst mellem Danmarks Rederiforening og Dansk El-forbund.

Denne overenskomst gælder for elektrikeres tjeneste i skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS lovens § 10, stk. 2.