Dansk Byggeri

El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund.

Denne overenskomst er en områdeoverenskomst, der gælder for permanente arbejdspladser i hele landet. Der er også mulighed for at udsende elektrikere til enkelte arbejdsopgaver uden for virksomheden, f.eks. i forbindelse med arbejdspladsindretning samt reparation og vedligeholdelse af materiel med mere.

Du finder diverse relevante dokumenter vedrørende overenskomst, aftaler, forretningsorden og protokollater her på siden.