Dagpengefrist forlænges med tre måneder

Stor hjælpepakke omfatter modtagere og dag- og sygedagpenge

På baggrund af den omfattende nedlukning af landet blev partierne i Folketinget i går enige om en hjælpepakke, der omfatter blandt andre modtagere af dag- og sygedagpenge: Det er svært at finde job, når virksomhederne mere overvejer at fyre end at hyre.

Hjælpepakke - Finansministeriet

For dagpengemodtagerne betyder pakken, at ancienniteten sættes på pause. Perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni vil herefter ikke tælle med i den arbejdsløses dagpengeanciennitet.

Derved kan man modtage dagpenge i op til tre måneder længere. En betingelse er – selvfølgelig – at man er medlem af a-kassen i perioden frem til 9. juni.

Hvis man har opbrugt sin dagpengeret siden 9. marts og eventuelt har meldt sig ud af a-kassen, vil man kunne genindmelde sig og på den måde opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. For at opnå dette skal man genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Hjælpepakken indebærer også, at retten til sygedagpenge forlænges for borgere, som ellers ville miste den under krisen. Modtagere af sygedagpenge vil få forlænget deres dagpengeperiode med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

I denne periode vil ingen på revurderingstidspunktet overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Endvidere gælder ordningen også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

Hele aftalen og fakta-ark om de enkelte dele kan findes her