Dagpenge og nyudlært

Står du uden arbejde efter endt uddannelse, kan du søge om dagpenge.

Har du været medlem af El-forbundets A-kasse et år, den dag du bliver udlært/nyuddannet, har du ret til dagpenge fra dag 1, hvis du står uden arbejde.

Sådan søger du om dagpenge

Når du skal søge om dagpenge, skal du:

  1. Ændre status fra værende "under uddannelse" til "nyudlært/nyuddannet", senest 2 uger efter du er blevet færdig med din uddannelse. Det gør du ved at udfylde en indmeldelsesblanket
  2. Melde dig ledig på jobnet.dk på din første dag som ledig efter uddannelsen
  3. Udfylde en ledighedserklæring

Herefter vil få dagpenge fra din første dag som ledig.

Når du har meldt dig ledig, vil du blive indkaldt til møder i a-kassen og jobcentret. Du kan læse mere om, hvad du må og skal, når du modtager dagpenge her:

Al kommunikation med a-kassen sker via Mit DEF. Så husk at tjekke din post i Mit DEF – dette er særligt vigtigt, når du modtager dagpenge, da der kan være frister, du skal overholde. Det er også i Mit DEF, at du udfylder det månedlige dagpengekort kaldet "ydelseskort".

Er du ikke medlem?

Hvis du ikke er medlem af a-kassen, har du mulighed for at melde dig ind. Du skal søge om optagelse inden 14 dage, efter du er blevet udlært. Når du har meldt dig ind, vil du have ret til dagpenge efter en måned. Har du været medlem af Dansk El-Forbund i de 2 sidste år af læretiden, udbetaler forbundet det, som kaldes "forbundsdagpenge" i denne første måned uden dagpenge. Herefter overgår du til almindelige dagpenge (dimittendsats).

Så meget får du i dagpenge

Som nyudlært/nyuddannet får du dagpenge til dimittendsats. Dimittendsatsen udgør 71,50 % af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 13.644 kr. (2020). 

Er du forsørger til et barn under 18 år, får du 82 % af de maksimale dagpenge. Det svarer til 15.648 kr. (2020). Dit barn skal opholde sig i Danmark eller et andet EØS-land.

Mulighed for ny beregning af dagpenge

Du kan som nyudlært/nyuddannet få beregnet en højere dagpengesats, når du har haft mindst 3 måneder med indtægt efter uddannelsens afslutning. Beregningen kan tidligst foretages, 6 måneder efter du fik ret til dagpenge.

Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om reglerne.