Covid-19 forlænger uvished for arbejdsskadede

Corona-krisen forlænger sagsbehandlingstid i sager om erhvervsevnetab

Ministersvar om AES

”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har oplyst, at AES i løbet af 2020 desværre har haft en stigning i sagsbehandlingstiden for sager med tab om erhvervsevne, hvilket betyder, at nogle sager tager længere tid at sagsbehandle end først antaget.”

Ordene kan læses i et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Ministeren henviser til AES og fortæller, at den øgede sagsbehandlingstid skyldes flere forhold – herunder ikke mindst Corona-krisen.

Sagerne er komplekse, og det har været svært at ”rekruttere de rette ressourcer til sagsbehandlingen af netop denne type sager,” lyder forklaringen. Dertil kommer så Corona-situationen. Om dens indvirken hedder det:

”Oplæring af nye sagsbehandlere har endvidere været udfordret af Covid-19-situationen i foråret, hvor al sagsbehandling, herunder oplæring, foregik hjemmefra virtuelt. Endeligt oplyser AES, at Covid-19-situationen endvidere indebar en forlænget svarfrist i forbindelse med indhentelse af lægelige oplysninger for at mindske presset på sundhedsvæsenet.”

Problematisk sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i forbindelse med arbejdsskadesager og ikke mindst sagerne om tab af erhvervsevne i det tidligere Arbejdsskadestyrelsen har tidligere været genstand for hård kritik – ikke mindst fra Dansk El-Forbunds (DEF) side. I 2016 førte situationen blandt andet til en markant kritisk udtalelse fra Ombudsmanden.

Et større oprydningsarbejde gik i gang, og Arbejdsskadestyrelsen blev omlagt til det nuværende AES. Gennem 2017 blev der udført et stort arbejde for at nedbringe puklen af gamle sager om tab af erhvervsevne.

Tilfredsheden hos blandt andre DEF var stor, da det lykkedes at afvikle de ophobede sager. Men problemet er altså stadig ikke ude af verden. Ministeren skriver:

”Sagsbehandlingstiden for sager om tab af erhvervsevne har været for lang i en årrække, og jeg kan godt forstå, at det er frustrerende at vente på en afgørelse. (…) Der er ikke tvivl om, at en forlængelse af sagsbehandlingstiderne har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for de tilskadekomne, der venter på en afgørelse i deres sag. Jeg vil derfor drøfte situationen med AES’ bestyrelse og AES’ direktør på næste kvartalsmøde i november. Jeg har endvidere bedt AES’ ledelse om skriftligt at uddybe, hvilke initiativer bestyrelsen har og vil iværksætte for at forbedre situationen.”

Årsstatistik for 2019 udsendt

AES har i øvrigt for nylig udsendt årsstatistikken for 2019. Her kan man blandt andet læse, at der på området ’El-installation’ i 2019 samlet er oprettet 418 arbejdsskadesager, mens 430 er blevet afsluttet. I 2018 var tallene henholdsvis 418 og 407.

Arbejdsskadsagerne omfatter både ulykker og erhvervssygdomme. I 2019 var sagerne om ulykker fordelt på 261 oprettede og 248 afsluttede sager, mens sagerne om erhvervssygdomme var fordelt på 157 oprettede og 182 afsluttede.

I 2019 fik ofrene for arbejdsskader på området ’El-installation’ tilkendt erstatninger på henholdsvis 9 millioner for mén og 39 millioner for tab af erhvervsevne. Samlet for alle områder blev der i 2019 tilkendt cirka 764 mio. kroner for mén og 3,3 mia. for tab af erhvervsevne.

overblik ulykker AES 2019

Udviklingen i oprettede (mørke søjler) og afsluttede sager om ulykker og tilkendte erstatninger for området El-installation i perioden 2013-2019

overblik erhvervssygdomme AES 2019

Udviklingen i oprettede (mørke søjler) og afsluttede sager om erhvervssygdomme og tilkendte erstatninger for området El-installation i perioden 2013-2019