Coronavirus – efter- og videreuddannelse

Coronavirusset efterlader nye spørgsmål og udfordringer på alle fronter. Også inden for efter- og videreuddannelse.

Her er brugen af online- og fjernundervisning en nyttig løsning på området. Vi forsøger at besvare de hyppigst stillede spørgsmål med fokus på fjernundervisning.

Efter- og videreuddannelse | Corona
Er der stadig mulighed for efter- og videreuddannelse?

Ja. De rettigheder og muligheder som er i overenskomsten er stadig gældende, men kurserne, du kan tage, foregår nu med fjernundervisning. Se længere nede i denne Q&A’en for mulighederne. 

Dansk El-Forbud tilbyder også uddannelsesvejledning lokalt. Brug det som et uddannelsesværktøj, og få vejledning tilpasset dine ønsker og din situation.

Er der lavet en særlig aftale med TEKNIQ Arbejdsgiverne under coronakrisen?

Ja. Der er lavet nye muligheder for, at du kan deltage i efter- og videreuddannelse

Virksomheder, der benytter sig af trepartsaftalen om lønkompensation

  • Virksomhed og medarbejder kan aftale, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet, men virksomheden kan ikke modtage VEU-godtgørelse eller SVU, fordi de allerede modtager en offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
  • El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud på 400 kr. om dagen ved deltagelse i AMU.
  • El-branchens Kompetencefond dækker kursusgebyr til akademimoduler modregnet evt. tilskud fra Omstillingsfonden samt et fast beløb på 400 kr. om dagen i lønrefusion

Virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejdere på nogen ordninger (altså hverken på arbejdsfordeling, hjemsendelse, eller lønkompensation via trepartsaftalen)

  • Virksomhederne kan få VEU-godtgørelse, når medarbejdere deltager i AMU og SVU ved deltagelse i akademimoduler
  • El-branchens Kompetencefond yder et fast tilskud til AMU-deltagelse oven i VEU-godtgørelsen på 400 kr. om dagen.
  • El-branchens Kompetencefond dækker kursusgebyr til akademimoduler modregnet tilskud fra Omstillingsfonden samt et fast beløb på 800 kr. om dagen i lønrefusion til supplering af SVU.
Har Dansk El-Forbund noget særligt, jeg kan bruge?

Ja. Vi har Det Virtuelle Akademi – en online læringsplatform for alle medlemmer.  

Det virtuelle akademi består af en samling af el-tekniske forløb og moduler, som du kan dykke ned i, når du har tid og lyst. Platformen er åben for medlemmer, da vi gerne vil teste, om det fungerer og giver værdi for dig som bruger. På nuværende tidspunkt har vi bl.a. kurser indenfor områderne: KNX, Nye Standarder og IOT, og niveaumæssigt forsøger vi at brede det ud, så der både er noget for dig som elektrikerlærling, svend og akademistuderende på en elteknisk uddannelse. Forløbene kan bestå af videoer, læsestof, quizzer, simulation m.m. Vi vil løbende tilføje nyt indhold og udvide platformen, så du får flere emner at vælge imellem.   

Du kan deltage i forløbende hvor som helst og når som helst. Det eneste du skal bruge er en mobil, tablet eller computer med adgang til internettet. Platformen er gratis og kun for medlemmer af Dansk El-Forbund.  

Dansk El-Forbund er også en del af Fh.onlinekurser.dk. Det er et gratis kursustilbud til dig finansieret gennem din faglige organisation. Her kan du deltage på en lang række it-kurser i det tempo, som passer dig bedst. Er du ledig, påvirker deltagelse ikke din aktivering. 

For at få adgang skal du være medlem af Dansk El-forbund. Så har du gratis adgang til onlinekurser i blandt andet engelsk og tysk, Word, Excel, videoredigering, it-sikkerhed, jobsøgning og mange flere 

For at imødekomme de stigende krav til nye kompetencer i el-branchen udvikler Dansk El-Forbund i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne, Erhvervsakademier og AMU-skoler løbende udbuddet for uddannelse i branchen, både på fuldtid og deltid. 

Hvad findes der af AMU-kurser som fjernundervisning?

På amukurs.dk kan du se, hvad der findes af online fjernundervisningskurser, som du kan deltage i. Fjernundervisningskurserne har et blåt ikon med en computer ud fra kurset

Der er mulighed for både offentlig støtte samt fondsstøtte til AMU-kurser online. Det foregår ved, at du kobler dig op hjemmefra og følger kurset. Læs mere om dette på amukurs.dk

Du finder link til det tekniske AMU på fjernundervisning her:

Kan jeg deltage i akademi på deltid?

Ja. Der findes akademiuddannelser, som afholdes som fjernundervisning. Der er mulighed for både offentlig støtte samt fondsstøtte til akademikurser online. Du kan se en liste over akademierne med tilhørende kurser her:  

Københavns Erhvervsakademi  

Erhvervsakademi UCL

Smartlearning

Kan jeg deltage i onlinekurser fra private kursusudbydere?

Ja. Men hvis du deltager i private kurser, er der ikke mulighed for at få dækket noget fra det offentlige. Der er dog en lang række muligheder ved de forskellige producenter og grossister for at få ny viden. Du kan se en liste over de private kurser her.

DANSK ENERGI 

Solar School  

Du kan se ovenstående webinarer, efter de er afholdt, på Dansk El-Forbunds Virtuelle Akademi.

Hvordan er økonomien i fjernundervisning?

Det kan godt være kompliceret at finde rundt i tilskudsmulighederne for efter- og videreuddannelse. Vi har derfor lavet et eksempel her, så du kan se, hvordan økonomien kan hænge sammen.