Coronavirus

Se hvad du skal gøre, hvis din hverdag bliver påvirket af coronavirussen.

Danmark er i en alvorlig situation på grund af coronavirus. Det påvirker også medlemmerne og ansatte i Dansk El-Forbund. Vi må stå sammen. Du vil sikkert, som mange andre kolleger, have spørgsmål. Hold dig orienteret og opdateret her på siden.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål angående:
A-kasse: Delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere her:

Fagforening: Trepartsaftale | Offentligt ansat | Søfarende elektriker

Læs mere her:

Hjemsendelsesaftalerne ophører snart

I forbindelse med coronakrisen er der indgået flere forskellige aftaler om hjemsendelse, da privatansatte lønmodtagere ellers kan risikere at miste deres job. Nedenfor kan du læse nærmere om aftalerne, og vi gør opmærksom på, at flere af aftalerne allerede er ved at ophøre.

Elektrikeroverenskomsten

Aftalen mellem DEF og Tekniq om hjemsendelsesaftalen ophører d. 17. maj 2020. Læs om den nye aftale her: 

Se de ældre aftaler her: 

Industriens Overenskomst

Aftalerne om henholdsvis hjemsendelse og arbejdsfordeling mellem CO-Industri og Dansk Industri er forlænget til den 30. april 2020.

Lærlinge og uddannelse

Læs mere her:

Arbejdsmiljø

Lære mere her:

Efter- og videreuddannelse

Læs mere her: 

Nedsat kontingent under ledighed og sygdom

Er du på dagpenge eller på sygedagpenge, så er du omfattet af forbundets reduktionsordning. Reduktionsordningen sikrer dig nedsat kontingent under ledighed og sygdom. Det betyder, at alle ledige/sygdomsramte kun betaler kr. 157 i fagligt kontingent om måneden. Dette er inkl. gruppelivsordning og heltidsulykkesforsikring. A-kasse-kontingentet skal dog fortsat betales, det er på kr. 514 ekskl. efterløn.

Din første opkrævning til DEF, mens du er ledig, vil dog være på det sædvanlige beløb. Det skal du betale, til gengæld får du kontingentet nedsat med bagudrettet virkning på den efterfølgende kontingentopkrævning til DEF. Du har også nedsat kontingent i den måned, hvor du igen kommer i beskæftigelse. Årsagen er sammenkøringen af vores forskellige systemer.

Den solidariske ordning reducerer den lediges/sygdomsramte kontingent til forbund og afdeling med 70%. Reduktion styres automatisk af forbundets medlemssystem.

Se mere her:


 

Kontakt os via telefon eller Mit DEF

For at følge myndighederne anvisninger holder vi lukket for fysisk kontakt i forbund og afdelinger. Vi appellerer derfor til, at du kontakter os via telefon eller via medlemsplatformen Mit DEF.

Vi håber på din forståelse, hvis der skulle være lidt længere svartider end normalt. 

Seneste nyheder fra DEF vedr. coronavirus