Corona-vejledning er opdateret

Nye regler, retningslinjer mv. på bygge- og anlægsområdet kan ses på BFA’s hjemmeside. Regeringen arbejder på yderligere krav til vandrende arbejdskraft

coronavejledning BFA

Regler og vejledninger i forbindelse med forebyggelse af smitte fra coronavirus ændres løbende, og derfor er vejledningen for området hos Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) i Bygge og Anlæg blevet opdateret. Det gælder på områder som forebyggelse på bygge- og anlægspladser, i private hjem og i forbindelse med vandrende arbejdstagere.

Vejledningen kan findes på BFA’s hjemmeside, og der er tale om såvel de nyeste regler og retningslinjer som præciseringer af hidtidige. For eksempel kan arbejdsgiveren pålægge en medarbejder at blive testet for covid-19, og man skal planlægge mødetid, pauser og afgang fra byggepladsen, så man minimerer antallet af personer, der er sammen og giver mulighed for den nødvendige afstand.

Der er også en opdateret orientering om anvendelse af mundbind/ansigtsvisir, og det præciseres, hvordan samkørsel kan foregå, hvis det er nødvendigt.

Når det gælder vandrende arbejdskraft, er der er en differentiering mellem vandrende arbejdskraft og grænsependlere. Det fremgår også, at vandrende arbejdstagere fra højrisikolande skal fremvise en negativ covid-19 test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Nye krav på vej

Nogle af de seneste regler i forbindelse med vandrende arbejdskraft stammer fra en vedtagelse i Folketinget den 19. november.

I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at den kontaktperson, som allerede i dag skal angives ved registrering af udstationerede i RUT, skal være i besiddelse af kontaktinformation på alle virksomhedens udstationerede, så der via kontaktpersonen kan gives tilbud eller stilles krav om test og selvisolation

Ministeren fortæller videre, at regeringen arbejder på, at der ud over kravet om fremvisning af negativ test ved grænsen vil blive fulgt op med krav til arbejdsgivere om, at deres ansatte skal testes efter et antal dages ophold i Danmark. Dette vil regeringen forsøge at få Folketingets opbakning til.