Corona-vejledning er blevet ændret

Bygge- og anlægsområdet har opdateret retningslinjerne for håndtering af smittefare

illustration fra BFA-vejleding

Myndighederne har som bekendt løbende ændret og opdateret de forskellige regler og retningslinjer i forbindelse med håndtering af smitte fra coronavirus. Det har også betydet, at den mere specifikke branchevejledning på bygge- og anlægsområdet nu er blevet ændret.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA) i Bygge & Anlæg fortæller i et nyhedsbrev, at der er foretaget omfattende ændringer i vejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem”. Også vejledningen om ”Tilrejsende arbejdskraft på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus” er ændret.

De nye regler og vejledninger betyder også, at en del materiale, der hidtil har ligget på BFA’s hjemmeside, er udgået:

  • Branchevejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus i private hjem” (se i stedet vejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem”)
  • Branchevejledningen ”Beredskabsplan for smitte fra coronavirus”
  • Alle plakater med afstandskrav
  • Alle oversættelser.
 
Afstand og rengøring

I de generelle retningslinjer hedder det i vejledningen blandt andet, at arbejdet ”skal tilrettelægges i samarbejde med de ansatte. Hvis virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation, skal denne inddrages. På byggepladser med flere arbejdsgivere skal foranstaltningerne aftales og koordineres mellem virksomhederne, for eksempel på sikkerhedsmøderne.”

Et længere afsnit om forebyggelse slutter med to opfordringer:

  • Sørg for at holde afstand, hvor det er muligt
  • Begræns deling af værktøjer m.m. Er det ikke muligt, bør desinficerende rengøring ske hyppigt.
 
Håndsprit i bilen

Om arbejde i private hjem siger vejledningen blandt andet:

”Ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser.

Der skal foretages en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres. I risikovurderingen bør der blandt andet tages stilling til nødvendigheden af desinficering og/eller rengøring af arbejdsstedet før og efter arbejdet.

Sørg for, at medarbejderen enten har adgang til vand og sæbe samt papirservietter og/eller har håndsprit i servicebilen.

Hvis der i husstanden er påvist smitte med Covid-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, bør arbejdet udskydes. I kritiske situationer, som fx et sprængt vandrør, manglende elektricitet eller lignende, kan man udføre arbejdet. Man bør dog ikke arbejde i samme rum som en smittet person.”

Man kan finde den opdaterede branchevejledning her.

forside branchevejledning